HET klompenpad is natuurlijk het pad tussen Kerkstraat Oldebroek en Eekterweg Oosterwolde. Massa's Oldebroekers en andersdenkenden, ook mijn vrouw en ik, genieten elke keer als je het fietst of loopt. Een gerespecteerde medeburger hoorde dat de gemeente het schelpenpad wilde vervangen door beton. Dat riep bij hem 'totale weerzin' op. Hij zocht onmiddellijk de media en hield een pleidooi om dit 'organische onderdeel van het authentieke weidegebied de Broeklanden, met aan weerszijden een sloot vol waterleven', in de oorspronkelijk staat te laten. Dat vind ik sympathiek, dat steun ik bij voorbaat. Hoewel ik zijn dreigement aan het slot van zijn ingezonden nog niet kan overzien, dus dat moet ik nog even buiten mijn sympathie houden.

Wethouder de Groot heeft het hart op de juiste plek, want ook zij laat zich kennen als iemand die de mooie en cultuurhistorische waarde van het pad onderkent. Ik weet niet of zij haar vakantie op de Maladiven of in Mulligen ervoor heeft onderbroken, maar in ieder geval reageerde ze heel snel. Misschien ook geschrokken door de vragen van de ingezonden brief-schrijver over het welzijn van burgemeester en wethouders en de ambtenaren. Die vragen getuigden van veel zorg over en empathie met de organisatie. Want niet alle burgers stellen bestuur en apparaat fundamentele vragen als: is er sprake van een verward brein bij u? Of: is er nog wel iemand op het gemeentehuis met een beetje historisch en esthetisch besef? Zijn er nog wel ambtenaren die af en toe een vinger (en dan de goede natuurlijk) opsteken en durven te zeggen: dit kan niet!? Zulke vragen zijn van belang, zeker als in vakantietijd er aanzienlijk minder mensen op het raadhuis zijn.

De wethouder heeft dit dus goed aangevoeld, en in plaats van de bedrijfsarts in te schakelen biedt zij de dialoog aan. Het blijkt dat het plan van b&w is gebaseerd op een verzoek vanuit de bevolking. Honderdvierendertig inwoners vroegen via de Stichting Dorpsbelang Oosterwolde het pad op te knappen. En de ingezonden brief-schrijver wordt na de zomer er ook bij betrokken, want de wethouder wil samen met ons allemaal naar de beste oplossing kijken en de materiaalkeuze. Groot compliment! Oldebroek voor mekaar, klompenpad voor mekaar, mooier kan het niet.

Waar ik echter nog wel mee zit is de vraag hoe er zo volledig mogelijk recht kan worden gedaan aan de oorspronkelijke conditie van het pad. De Oudheidkundige Vereniging zal wel weten hoe het is ontstaan, maar ik verwacht dat onze voorouders in een ver verleden ter klompe ter kerke gingen, en zo de basis voor dit pad legden. Toen lagen er naar ik aanneem nog geen schelpen, dus een authentiek, aan de oorsprong rechtdoende aanpak lijkt mij dan ook om die te verwijderen. Laat het pad gewoon weer verworden en evolueren naar zijn oorsprong, lekkere zompige klei, wat zand en af en toe een pol. Dat heeft natuurlijk wel als gevolg dat het aantal gebruikers dat in de sloot dendert en door hulptroepen van kroos en krabbescheer moet worden ontdaan aanzienlijk stijgt, maar we dragen dan wel bij aan cultuurhistorisch besef, en een beetje reisverzekering dekt de eventuele schade.

Ja, deze aanpak kost wel wat, maar dat moeten we er voor over hebben. Ik stel me ook voor dat de gemeente aan het begin en aan het eind (maar voor wie een retourtje neemt is dat vrijwel hetzelfde) een bord plaats met de tekst: "Klompenpad – ander schoeisel niet toegestaan". Misschien kan de firma Gevavi in Westenholte of het lokale bedrijfsleven aan beide kanten een verkooppunt inrichten voor klompen, eventueel met de mogelijkheid van huur. Met deze suggesties wil ik alleen maar bijdragen aan de dialoog. Want dat ik er zelf ook nog niet uit ben lezer, dat voelt u natuurlijk op uw klompen aan.

Ton van Leijen (avanleijen@lijbrandt.nl)