Wereld in beweging, op allerlei gebied, je loopt tegen van alles en nog wat op het leven belet je de rust te nemen die je denkt zo af en toe nodig te hebben. Het is een draaimolen, beter gezegd een malle molen die je meeneemt in een steeds snellere vlucht! Veel zaken en dingen tollen door mijn kop, mijn wereld van ooit is verder weg dan, datzelfde ooit!

In veel gevallen moet ik mee, of ik wil of niet. Je confronteert jezelf ermee, je doet het jezelf aan zogezegd en voor dat je het weet is er geen weg meer terug. En dan ineens is daar, als redder in de nood de ‘Piekerpil’, een pil die één miljoen honderd vijftig duizend mensen in Nederland slikken om alles te verwerken en bij te houden, ze worden ook wel anti depressiva genoemd. Want ze zeggen, dat je een depressie hebt als je ze slikt, heel in het begin heetten ze Prozac, laat ik me vertellen, het is erg actueel op dit moment kan ik u vertellen. Er zitten in die tabletjes chemische stofjes die de boel in je bovenkamer helpen ordenen.

En dat allemaal om alles wat je overkomt en alle indrukken die je krijgt te verwerken en een plaats te geven zodat je weer verder kunt. Het is een toch wel wat vreemde en hectische tijd waarin we leven realiseer ik mij, er is steeds minder tijd voor het sociale en voor elkaar, steeds meer tijd gaat op aan presteren en ontslakken op het gebied van belangeloze hulp en interesse. Waar vroeger vragen vrij stond, moet je nu aan een balie een nummer trekken waarop staat wanneer je aan de beurt bent om een vraag te stellen! Een verpieterde of moet ik zeggen verpauperde maatschappij waar men voortjakkert van desillusie naar teleurstelling, en van meer verdienen naar meer eenzaamheid! Gevoel voor elkaar en mee levendheid gaat in een steeds sneller tempo naar de kloten, wat resteert zijn onder andere ‘Piekerpillen’ die al dan niet door je ziektekosten verzekering gedekt worden.

Trouwens ik hoor dat diezelfde ‘Piekerpillen’ ook kunnen aanzetten tot suïcidaal gedrag, ja je hoort het goed, er een eind aan maken, zoals dat in de volksmond heet! Ook bevordert het ’Angsten’, de mensheid is in een rap tempo bezig zichzelf in de weg te lopen, het niet meer aan te kunnen, en eerlijk delen voorgoed naar het rijk der fabelen te verwijzen! Kijk om je heen en aanschouw wat er gebeurd, kijk naar de landelijke politiek hoe ze zitten te stuntelen met vluchtelingen cijfers voor dit jaar! Er wordt zand in uw en mijn ogen gestrooid, 50- of 90 duizend vluchtelingen? Wie het weet mag het zeggen en ook hier raken weer sommige mensen van in verwarring. Maar wat zou het, we hebben immers............. ‘Piekerpillen’!

Goed Goan.

©Simon Schrijver.

Voor uw gram of goesting info@locourant.nl o.v.v. titel column.