Wat iets moois zou kunnen zijn een mens gegeven om niet, het geloof in een hiernamaals, brengt in het hier en nu te veel moord en doodslag, ellende en verdriet te weeg! Dat zou niet moeten kunnen volgens uw columnist, het aardse bestaan is te kort voor zo veel terreur en zoveel onwijsheid. Terwijl wij hier in het westen vrijheid van Godsdienst belijden en prediken, predikt men in andere delen van de wereld het tegenovergestelde,hoe dit mogelijk is, is op zijn minst een beschouwing waard.

Meningen zijn meningen en die laten we voor een ieders eigen verantwoordelijkheid wat mij betreft, maar door ze te benoemen geraken we gezamenlijk hopelijk dichter bij oplossingen, en lijden daar door minder,dan dat nu het geval is! Er zijn veel geloven in de loop der eeuwen ontstaan, daar zijn we anno 2016 getuige van,vroeger als kind was er voor uw columnist maar één geloof. Het was geen vraag wie het juiste geloof beleed je geloof, het geloof van je opvoeding was het geloof en pas later bleek, dat je geloof gebaseerd was op overlevering beschreven door mensen en opgeschreven op papier, slechts!

Een soort verslaglegging of geschiedschrijving zo u wilt, iets wat later de Heilige Geschriften zijn gaan heten, en gebundeld nu de “Bijbel” is geworden. Hier blijkt uit waarin ik geloof, iets wat ik als kind mij niet besefte, maar dat is logisch toch want toen ik een kind was sprak ik als een kind, ja toch? Als kind geloofde ik onvoorwaardelijk in het kind zijn, ik kende geen goed en kwaad, ik kende slechts de vrienden en kennissen van mijn ouders, mijn vriendjes en vriendinnetjes mijn klasgenootjes. Ook kende ik de meester en de juffrouw, en leerde geleidelijk aan wat mocht en wat niet mocht, zeg maar het goed en het kwaad!
Ik groeide op in een omgeving van “Liefde” en omkijken naar, en zorgen voor elkaar. En ook onder de vleugels van de grote of Hervormde Kerk in de gemeente Oldebroek, en daarbij bewaakt door een liefhebbende moeder, en een vader die zag dat het goed was, zoals zijn vrouw, mijn moeder het deed dus! En ondertussen groeide ons gezin gestadig, mede dankzij twee mensen, waarvan hij zorgde dat er brood op de plank kwam, en zij zorgde voor de dankzegging voor datzelfde brood.

En nu vele jaren en vele ervaringen later en van kind naar volwassenheid gegroeid zijnde worden veel van mijn, oh zo mooie kinderervaringen, dankzij diezelfde zogeheten volwassenheid, naar her rijk der fabelen verwezen! Naar een angstige, koude en kille wereld waarin aanhangers van Jehovah en van Allah, hoofdzakelijk Bijbelbelijders en Koranbelijders dus, elkaar naar het leven staan. Islamitische staat Christenhonden de koppen er af slaat, Charlie Hebdo in Frankrijk uitgemoord wordt, in een theater in Frankrijk meer dan 100 onschuldige mensen een kopje kleiner gemaakt worden, en dat alles in de naam van “Dat Vermaledije Geloof”, durft uw columnist te zeggen, dat mijn Geloof in ‘Liefde’ voor elkaar, laten we maar zeggen voor mijn naaste opgehouden heeft te bestaan! Wie zonder zonde is werpe deeerste steen! Was ik maar weer kind, dan begreep ik het weer! Geloof wat je wilt geloven, maar vooral niet in iets wat ‘een mens’ in jouw hoofd probeert te stoppen! Zie de gevolgen............pas op jezelf, anders wacht u slechts....teleurstelling!

Goed Goan.
Simon Schrijver.
Voor uw gram of goesting uw reactie naar info@locourant.nl o.v.v. titel column.