We leven in een rare tijd, beter gezegd wellicht we leven in een meer dan rare tijd, een tijd waarin om wat voor reden dan ook mensen erop uit zijn elkaar kwaad te berokkenen. Een tijd ook die doordrenkt is van haat en geen mededogen, van brainwashing en afgunst, een tijd die je bang maakt, of zou kunnen maken.

Hoe ik er op kom nou gewoon door de media en berichtgeving, waar ook mijn eigen Nederland onderdeel wordt gemaakt van uitingen van haat en oproepen tot aansluiten bij organisaties als Isis.

Om mee te gaan vechten om een nieuwe staat te gaan vestigen, een zogeheten Kalifaat ergens in Irak. Een staat waarin de Sharia, islamitische wetgeving dus, de allesbepalende leidraad zal zijn. Onze eigen A.I.V.D. is er niet gerust op, we hebben te maken met een serieuze dreiging volgens minister Plassterk, en dat heeft vervolgens weer alles te maken met de terugkeer van Syrie strijders in Nederland. En ook het ronselen van jongelui van oorspronkelijk buitenlandse huize van toen en toen, en dan hoofdzakelijk die, die het niet vinden kunnen in dit land omdat de integratie, zoals dat zo mooi heet aan hen voorbijgegaan is.

En wat krijg je dan, een spannend jongensboek waar idealen en avonturen je toelachen, terwijl je hier toch maar uit je neus zit te pulken en niet aan de slag kunt of komt!

En zo komt en gaat dat in de praktijk anno 2014, en dat terwijl de politiek erbij staat en ernaar kijkt en blijft bezuinigen daar waar men dat nodig vind, ook bij diezelfde A.I.V.D.

En meneer Plassterk blijft het tegenspreken en ontkennen en is zo bezig het laatste restje vertrouwen wat sommige mensen misschien nog in hem hadden, te verspelen!

Beste Ronald kom eens wat duidelijker uit de hoek alstublieft en blijf niet om de hete brij heen draaien. Geef die mensen die er op toe moeten zien, dat er vandaag of morgen geen aanslagen op onschuldige mensen hier in Nederland gepleegd worden de ruimte en de middelen om dit te voorkomen. Laat mislukte en gefrustreerde Islamisten/Islamieten, hun grieven niet kenbaar maken en oproepen tot een strijd om te doden op onze nationale Tv en op de internet podia! Grijp in!

Grijp in voordat het te laat is in dit land en in een wereld die in een razend tempo afglijdt naar een niets ontziende tweestrijd, aangemoedigd en aangewakkerd door Godsdienst fanaten, en mensen die door haat verblind zijn! Het is geen spelletje wat gespeeld wordt, terug naar de tijd van het Kalifaat is voorwaar geen sinicure, althans in de ogen van Simon uw columnist.

Zo ben je in de wolken door mooie spelletjes die er gespeeld worden om wereldbekers, of andere zaken die het leven de moeite waard maken, zoals blauwe luchten en eindeloos mooie zonsondergangen. En een wijle later ben je getuige van moord doodslag en disrespect en van Godsdienst terreur! Wij hebben in Nederland mensen in het verleden gastvrijheid geboden en mee laten profiteren van een beter klimaat daar waar het levensomstandigheden betrof en betreft, en wat krijg je er voor terug, stank voor dank in dit geval!

Beste meneer Plassterk schudt dat diplomatieke van u af daar waar u geconfronteerd wordt met gefrustreerde idioten die pleiten voor moord, doodslag en onderdrukking, zoals die meneer Moussef uit Den Haag deze week in nieuwsuur.

Die Kalifaten propageren, en van daaruit de rest van de wereld inclusief Nederland willen onderwerpen aan hun morbide denkbeelden.

Wij hebben, dus ook u, de dure plicht om voor onze kinderen en kleinkinderen een stukje leefbaarheid in een leefbare wereld te behouden, of zo u wilt te bevechten.

Waar respect en liefde regeren, en waar Kalifaten uitingen zijn van onkunde, domheid en liefdeloosheid van lang geleden!

Goed Goan.

Simon Schrijver.

Voor eventuele reacties simonschrijver@locourant.nl