Hoe dan ook het zal er van komen, de ''Grote Trek'' naar het nieuwe bedrijvencentrum aan de rand van ons dorp, en de zijkant van de gemeente Hattem, dat vervolgen weer aan Heerde grenst. De A 28 is de verkeersader waarvan afgetakt dien te worden, het Gaatje is de uitkomst van keuze B en kost de burger behalve emotie ook bakken geld.

Miljoenen, naar ik begrepen heb circa16/17 miljoen staan inmiddels ruimhartig 'ter discussie'.Emoties duikelen over elkaar heen en bloemlezingen worden er op los gelaten.Het gaat nog net niet zover, dat er gedichten over geschreven worden.En inmiddels is het ook gepromoveerd tot verkiezingsitem, je moet het toch ergens over hebben nietwaar?En het toch wel forse bedrag is meer dan de moeite waard om elkaar op onderdelen eens flink de oren te wassen, zoals dat zo mooi heet. 'Ut giet on', nee niet met de Elfstedentocht, daar is de temperatuur te verhit voor immers, maar met de bevruchting van het industrieterrein H2O.Met wil er voor gaan, vanaf afslag "Het Gaatje'', en vervolgens door naar de mooiste locatie op dit terrein''Het Gaatje''dus wederom.Als je tot het gaatje gaat, dan bestaat opportuun gedrag ook niet meer, in dat soort situaties is het net als in liefde en oorlog, alles is toegestaan! En zo kom je van het een op het ander terecht, wat te denken van de sluitingstermijn van de politieke transfers.Dus vanaf nu is het voor potentiele lijstduwers te laat om welke ambities dan ook middels een andere partij dan voorheen te verwezenlijken. Dus uittreden en weder herintreden in de Oldebroeker politiek is nu even niet meer aan de orde. Het gemeentehuis is geen klooster! Pas op de plaats nu, in dit geval niet tot het gaatje, terug naar de werkelijkheid, in dit geval die van alledag. De werkelijkheid van omgaan met allerlei nieuwe dingen en zaken die er op onze politieke afgevaardigden afkomen. Den Haag decentraliseert, dat wil zeggen er komen heel veel dingen en zaken op het spreekwoordelijke bordje van onze lokale politici. Bijstandsgerechtigden en jongeren en andere groepen mensen worden meer en meer afhankelijk van de kennis en expertise van medewerkers/ambtenaren dezer gemeente.Het zijn spannende tijden in een steeds digitaler wordende wereld, waarin ouderen steeds afhankelijker worden van tablets, toetsenborden en internet providers en wat dies meer zij. Waar ook mensen wegkruipen achter''spreekwoordelijke schuttingen'', alsof ze zich beschermen willen tegen allerlei vernieuwingen. De zogeheten vooruitgang niet meer bij kunnen benen, met andere woorden het gaat ze te snel, en al schrijvende realiseer ik mij als Simon, dat ik die mensen daarin geen ongelijk kan geven. Het kan wel een tandje minder, een tandje minder met elkaar vliegen afvangen, een tandje minder met de hardloopwedstrijd. Een hardloopwedstrijd waaraan we allemaal lijken mee te doen, een tandje minder om tot .....Het Gaatje te gaan! Maar bovenal, juist ja praatjes vullen geen gaatjes! Afslag '' Het Gaatje'' zie het maar als een metafoor in een maatschappij waarin democratie nog immer onze leidraad is.

Goed Goan.

©Simon Schrijver

Voor uw reacties gaat u naar simonschrijver@locourant.nl