Dacht niets bijzonders
Niets specifieks en niets belangrijk
Ja zelfs geen vragen deze keer
Ook geen gesprekje over 't weer
Geen inspiratie heet dat dan
In mijn hoofd geen enkel plan
Er wordt al zoveel doms gezegd
Ik krijg het toch niet uitgelegd
Da's wel zo rustig denk ik dan
Kan ik het jaar uit zonder... plan!