herma

Als uitvaartondernemer krijg ik vaak te horen dat ik zo’n zwaar en treurig werk heb. Graag neem ik jou mee voor een kijkje achter de schermen door mijn ervaringen met jou te delen over hoe mooi en dankbaar dit prachtige beroep is.

door Herma van Zalk

Oprecht afscheid!

In z’n slaap is Reinder overleden, een man van 72 jaar. Hij woont al vanaf zijn vierde jaar in diverse instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zijn ouders en broer komen hem wel bezoeken, maar verdere familie weet nauwelijks van zijn bestaan.

Nadat zijn vader en broer zijn overleden leert hij op de uitvaart van zijn moeder twee neven kennen. Nu heeft hij toch weer familie! Eens per jaar komen ze Reinder bezoeken en elk jaar met Kerst mag hij bij een van de neven op bezoek. Reinder is blij met zijn ‘nieuwe’ familie.

Op de groep waar Reinder woont heeft hij het erg naar zijn zin. Eigenlijk zijn de medebewoners zijn ‘echte’ familie. En dan opeens is hij dood. De twee neven worden op de hoogte gebracht, zij verzoeken de begeleiding de uitvaart van Reinder te regelen. En zo ga ik in gesprek met Marianne. Zij heeft met Reinder een uitvaartwensenboekje ingevuld en dat is de leidraad voor ons gesprek.

In de dagen tot aan zijn uitvaart ligt Reinder in zijn eigen appartement opgebaard. Elke dag komen medebewoners en begeleiders naar zijn kamer om nog even bij hem te zijn. De impact binnen de groep is groot, zij hebben een ‘familielid’ verloren. De emoties worden getoond en gedeeld, spontaan zoals die er zijn en zonder gene.

Op de rouwkaart wordt een tekening van Reinder afgebeeld en komt zijn naam in zijn eigen handschrift op de kaart te staan. Tijdens de kerkdienst vertelt de dominee een verhaal over de Hemelpoort, met een tekening van Reinder geprojecteerd op de muur. Alle medebewoners leggen bij het afscheid nemen een rode roos op zijn kist.

Na de kerkdienst wordt Reinder in besloten kring begraven. Bij vertrek in de witte rouwauto naar de begraafplaats wordt Reinder door alle medebewoners en begeleiders letterlijk uitgezwaaid. “Dag lieve Reinder” wordt geroepen, tranen vloeien, bewoners en begeleiders vallen elkaar in de armen.

De zorgvuldigheid waarmee invulling is gegeven aan de wensen van Reinder en de wijze waarop alle medebewoners betrokken worden bij het afscheid is indrukwekkend. Ik ben geraakt door dit oprechte afscheid!

Wilt u reageren? Herma van Zalk, (038) 376 4123 of info@addiouitvaartzorg.nl