herma

Als uitvaartondernemer krijg ik vaak te horen dat ik zo’n zwaar en treurig werk heb. Graag neem ik u mee voor een kijkje achter de schermen, door mijn ervaringen met u te delen over hoe mooi en dankbaar dit prachtige beroep is

Samengesteld gezin

De heer en mevrouw Harmsen zijn een hoogbejaard echtpaar, beide hebben de respectabele leeftijd van ruim 90 jaar. Samen hebben ze tien kinderen met partners, 48 kleinkinderen en 43 achterkleinkinderen. Beiden zijn eerder gehuwd geweest en hebben hun echtgenoten dertig jaar geleden aan de dood verloren. Meneer Harmsen is net met pensioen wanneer zijn vrouw overlijdt en mevrouw Harmsen is nog werkzaam in het onderwijs. De kinderen zijn allemaal al de deur uit wanneer ze alleen komen te staan.

Meneer Harmsen woont in een klein dorp op de Veluwe. Alle kinderen zijn na het verlaten van de ouderlijke woning in de nabije omgeving van het dorp blijven wonen. Het is een harmonieus gezin en zien of spreken elkaar bijna dagelijks. Na het overlijden van mevrouw Harmsen ondersteunen de dochters hun vader bij het huishouden.

Mevrouw Harmsen heeft haar hele huwelijk in het westen van het land gewoond. Haar kinderen hebben gestudeerd en zijn na hun studies gaan reizen of werken in het buitenland. Ze wonen inmiddels allemaal in Nederland, over het hele land verspreid. Er is goed onderling contact maar vanwege afstand en drukte komt het er niet van om elkaar regelmatig te zien. In het jaarlijkse familieweekend praten ze met elkaar bij.

Een half jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw gaat meneer Harmsen naar een landelijke bijeenkomst van de kerk en daar ontmoet hij een hele aardige vrouw. Ze spreken af elkaar nog eens te ontmoeten en een half jaar nadat ze elkaar hebben leren kennen, besluiten ze hun leven verder met elkaar te willen delen. Enkele maanden later treden ze in het huwelijk en gaan wonen in het huis van meneer Harmsen.

De kinderen van meneer Harmsen moeten erg wennen aan de nieuwe vrouw aan de zijde van hun vader. De kinderen van mevrouw Harmsen zijn erg blij voor hun moeder dat ze een nieuwe levensgezel heeft gevonden. De wederzijdse kinderen bezoeken hun ouders regelmatig, maar ontmoeten elkaar niet vaak.

Meneer en mevrouw Harmsen gaan regelmatig bij hun kinderen en kleinkinderen op bezoek. Zo blijven ze op de hoogte van ieders wel en wee. Ondanks dat mevrouw Harmsen het soms moeilijk vindt een nieuw leven op te bouwen in haar nieuwe omgeving hebben ze goede jaren met elkaar. Ze zijn ruim 25 jaar getrouwd als mevrouw Harmsen plotseling ziek wordt en kort daarna komt te overlijden.

En nu moet de uitvaart geregeld worden. Alle kinderen en hun partners zijn bij het gesprek aanwezig waarin we de uitvaart van mevrouw Harmsen voorbereiden. Naast dat ze elkaar niet zo goed kennen wordt er ook verschillend gedacht over de invulling van de uitvaart. Het wordt een lang en intensief gesprek, waarbij uiteindelijk wel besluiten genomen moeten worden…

Het is niet gemakkelijk voor meneer Harmsen en de kinderen. Hij heeft zo zijn eigen mening hoe een uitvaart ‘hoort te gaan’ en kent de daaraan niet overeenkomende wensen van zijn vrouw. De kinderen van mevrouw Harmsen die de uitvaart voor hun moeder willen zoals zij zich gewenst heeft en de kinderen van meneer Harmsen die zich verantwoordelijk voelen voor het ‘belang’ van hun vader.

Het vergt veel tijd en energie om dit gesprek in goede banen te leiden. Hoe kom je tegemoet aan zo veel mogelijk wensen en waar is ruimte om concessies te doen? Voor het grootste deel komen ze er samen uit. Door met grote kunst tussen de ideeën, meningen en wensen van alle kinderen heen te laveren hakt meneer Harmsen als het nodig is de knoop door… Wat knap van hem!

Mevrouw Harmsen krijgt een ‘mooie’ uitvaart. Zoveel mogelijk volgens haar eigen wensen en een afscheid waaraan alle naasten met een redelijk goed gevoel op terug kunnen kijken. Meneer Harmsen zit tevreden in zijn stoel als ik hem de dag na de uitvaart een bezoekje breng. Ik vertel hem hoe ik zijn levenskunst de afgelopen dagen heb bewonderd en hoeveel ik daar van geleerd heb.

Wilt u reageren? Herma van Zalk, (038) 376 4123 of info@addiouitvaartzorg.nl