Algemene Ledenvergadering v.v. OWIOS

Kalender
Sport en beweging
Datum
23 november 2020

Beschrijving

OWIOS

OLDEBROEK  - Namens het bestuur van OWIOS wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 23 november 2020 om 20.00 uur . In verband met de coronavoorschriften heeft het bestuur besloten om de ALV zowel fysiek als digitaal te organiseren.

Fysieke aanwezigheid is met name bedoeld voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om online de ALV te volgen. In de kantine is een beperkt aantal plaatsen (30 stuks) beschikbaar. Het bestuur verzoekt u zaterdag 21 november vóór 20.00 uur uw aanwezigheid door te geven op secretaris@owios.nl Geef daarbij aan of u fysiek of digitaal de vergadering wilt bijwonen. U kunt alleen fysiek de ALV bijwonen als u een schriftelijke bevestiging hiervoor hebt ontvangen van de secretaris. Alle overige deelnemers ontvangen een link via Microsoft Teams om aan de vergadering te kunnen deelnemen. Check graag ruim van tevoren of de link werkt.

Volgende agendapunten zullen aan de orde komen: 1. Opening door de voorzitter 2. Vaststelling notulen van de: Ø Algemene Ledenvergadering van maandag 28 oktober 2019; 3. Jaarverslag van het bestuur seizoen 2019-2020; 4. Verslag van de penningmeester seizoen 2019-2020; 5. Verslag van de kascommissie; 6. Beleidsplan 2020-2023; 7. Vaststelling begroting 2020-2021; 8. Verkiezing bestuursleden; 9. Rondvraag