Raadsgesprek ‘Geluid A28 en leefbaarheid Wezep’

Kalender
Sport en beweging
Datum
17 januari 2018

Beschrijving

A28

WEZEP - Woensdagavond 17 januari 2018 is er een informatieve bijeenkomst van de gemeenteraadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Het thema is ‘Geluid A28 en leefbaarheid Wezep’. Rijksweg A28 is een belangrijke schakel in de verbinding van West- en Noord-Nederland. De A28 is bovendien belangrijk voor de regionale economische ontwikkeling van Noord-Veluwe en Zwolle. Het steeds intensiever wordende gebruik van deze snelweg heeft ook een keerzijde in de vorm van geluid en fijnstof.


Tegenover het economische en verkeersbelang van de A28 staat dat van een goed woon- en leefklimaat van inwoners die in de nabijheid van de snelweg wonen, met name in Wezep-Noord en Wezep-West. Zijn de belangen naast elkaar in een goede verhouding te krijgen? Daarover gaat het in het gesprek.

Dit openbaar raadsgesprek begint om 19.30 uur en wordt gehouden in De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. U bent van harte welkom, juist ook als u belanghebbende bent bij dit vraagstuk.

Het Raadsgesprek is bedoeld voor meer en vooral ander, informeler contact van de raadscommissies met groepen en betrokkenen bij onderwerpen uit de samenleving. Vooral om met elkaar nieuwe ontwikkelingen te bespreken of lopend beleid te evalueren.

Voor vragen over het Raadsgesprek in het algemeen of die van 17 januari 2018 in het bijzonder kunt u contact opnemen met raadsgriffier Hans Tabak, tel. 0525 63 82 00.