Inwonersavond sportlocatie Voskuilerdijk

Kalender
Politiek en overheid
Datum
23 september 2021

Beschrijving

bouwakker

HATTEMERBROEK  - Sinds januari 2021 loopt er een haalbaarheidsonderzoek voor verplaatsing van voetbalvereniging WHC, tennisclub WTC en de Van Limburg Stirum Korpsen naar de Voskuilerdijk in Hattemerbroek.

 

Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek

Eerder dit jaar hebben omwonenden van de locatie Voskuilerdijk de gelegenheid gehad om deel te nemen aan een aantal inwonersavonden/werkateliers. Daarbij was het mogelijk om schetsen in te zien, mee te denken en opmerkingen en aandachtspunten aan te dragen. Ook zijn er individuele gesprekken geweest met de belangenvereniging “Houd Hattemerbroek groen”, de dorpsgroep Hattemerbroek en met individuele inwoners. Al deze contactmomenten hebben geleid tot een visie voor het gebied aan de Voskuilerdijk en de achterblijvende locaties van WHC en WTC. Momenteel wordt door een extern bureau berekend wat de kosten zijn en of deze gefinancierd kunnen worden vanuit de opbrengsten die woningbouw moet genereren op de locaties van voetbalvereniging WHC en tennisvereniging WTC. 

Ontmoeting in dorpshuis de Bouwakker

De opgerichte belangenvereniging “Houd Hattemerbroek groen” heeft de wens uitgesproken fysiek bij elkaar te komen. Als de coronasituatie dit toelaat geeft de gemeente hier graag gehoor aan en gaat ze met belangstellenden in gesprek over de plannen voor het sportpark aan de Voskuilerdijk. De inwonersavond wordt gehouden op donderdag 23 september 2021. De gemeente reserveert tijd tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Hoe het programma er exact uitziet is afhankelijk van de wijze waarop en hoeveel mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Aanmelden

Het is gezien de huidige maatregelen in verband met corona noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de inwonersavond. Aanmelden kan via verplaatsingenwezep@oldebroek.nl of telefonisch op 0525 63 82 00. U kunt zich aanmelden tot en met 15 september 2021. Een cirkel rondom de locatie Voskuilerdijk heeft een uitnodiging per brief ontvangen. Mocht u geen brief hebben ontvangen en toch willen deelnemen, dan kunt u zich volgens bovenstaande mogelijkheden aanmelden. 

Website

Op de website www.oldebroek.nl/verplaatsingverenigingen vindt u actuele informatie, een vraag en antwoordlijst (FAQ), nieuwsbrieven en verslagen. U kunt ons bereiken via ons mailadres verplaatsingenwezep@oldebroek.nl.