Ledenvergadering uitvaartzorg Noord Veluwe Oldebroek/Wezep

Kalender
Overig
Datum
25 juni 2018

Beschrijving

uit

HATTEMERBROEK - Leden van Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe u.a. worden uitgenodigd om op maandag 25 juni 2018 de algemene ledenvergadering  bij te wonen. Deze zal plaatsvinden in Dorpshuis De Bouwakker aan de  Merelstraat 27-BG te Hattemerbroek.

De aanvang is 20.00 uur.


 Agenda algemene ledenvergadering
1. Opening.
2. Vaststelling agenda en mededelingen.
3. Notulen 2017 secretaris.
4. Toelichting financieel verslag 2017 van de vereniging/B.V.. Het financiële verslag ligt een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
5. Vaststelling contributie per 1 januari 2019
6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Dhr. B. van de Grift.
Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden ingebracht.
7. Mededelingen bestuur.
8. Rondvraag
9. Sluiting