(advertentie)

OLDEBROEK - De provincie Gelderland heeft een Omgevingsvisie opgesteld. De visie is tot stand gekomen in gesprekken met gemeenten, organisaties en particulieren. In de Omgevingsvisie worden de maatschappelijke opgaven in Gelderland beschreven. Het gaat over steden en dorpen, natuur, landbouw, water, energie en meer. Dit gaat ook over de gemeente Oldebroek.

Provincie, gemeenten en andere partners hebben elkaar nodig om dorpen en steden in Gelderland verder te versterken. Vanuit dat perspectief zijn in de Omgevingsvisie 'het speelveld en de spelregels' beschreven. Doelen en kwaliteit staan centraal, niet de exacte middelen. Beleidsregels behorende bij de Omgevingsvisie zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening.

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 9 juli 2014 de Omgevingsvisie Gelderland vastgesteld. Dit besluit is op 31 juli 2014 gepubliceerd in het Provinciaal Blad en bekendgemaakt in de Staatscourant van 31 juli 2014. Op 24 september 2014 hebben Provinciale Staten van Gelderland de Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld. Dit besluit is op 16 oktober 2014 in het Provinciaal Blad gepubliceerd en in de Staatscourant bekendgemaakt.

U kunt de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vinden op www.gelderland.nl/omgevingsvisie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment