(advertentie)

In de begrotingsvergadering van vorige week hebben we als fractie van de ChristenUnie aandacht gevraagd voor het afval. Het blijkt dat we in onze gemeente veel meer afval aanbieden dan gemiddeld in Nederland en de afvalscheiding juist minder goed doen. Met elkaar hebben we een ‘consumptiemaatschappij’ opgebouwd waarin we veel consumeren en dus veel grondstoffen gebruiken wat ook weer veel afval veroorzaakt. Dit kan zo niet doorgaan de aarde raakt uitgeput en het milieu overbelast. Dat moeten we met elkaar niet willen, we hebben toch ook een verantwoordelijkheid naar ons nageslacht?

Door het afval goed te scheiden zijn er steeds meer mogelijkheden om van afval weer grondstoffen te maken (cradle to cradle). Een win-win situatie, minder gebruik van grondstoffen en minder co² uitstoot om het afval te verwerken en het levert nog geld op ook. Betere afvalscheiding betekent minder afval in de grijze container, minder kosten voor de verwerking en dus een lagere aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Als fractie van de ChristenUnie denken we dat met een goede voorlichting dit wel kan verbeteren. Daarom hebben we er al lang op aangedrongen om een soort afvalbarometer te maken om dit op een duidelijke en beeldende manier te communiceren. De wethouder melde ons dat er aan gewerkt wordt en dat we het binnenkort in ‘huis aan huis’ zullen zien.

Een ander probleem is de hoeveelheid restafval. Het blijkt dat er nog altijd ruim 100 kg/jaar aan groente- en tuinafval (luiers vallen hier ook onder) in de grijze container zit. Daarnaast zit er relatief veel bouw- en sloopafval in deze containers, waar we met elkaar voor betalen d.m.v. de afvalstoffenheffing.

De ChristenUnie heeft samen met ABO en SGP een motie ingediend om het periodiek ‘gratis’ brengen van afval (maar dan wel gescheiden) bij van Werven weer mogelijk te maken. We denken dat we daarmee de hoeveelheid restafval flink kunnen reduceren en ook het zwerfafval kan verminderen. Het geld dat we hiermee besparen kunnen we hier voor gebruiken. Wethouder Westerbroek zei dat hij al in gesprek was met van Werven om te bezien of dit mogelijk is. Zo nodig kunnen we de reserve uit de afvalstoffenheffing hier voor inzetten. De toezegging van de wethouder maakte in stemming geven van de ingediende motie overbodig.

We hopen hiermee op een betere scheiding van het afval, veel minder afval in de grijze container. Met als grote winnaar het milieu en dat zijn we uiteindelijk toch allemaal!

Engbert Jan Ruitenberg

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment