Bijeenkomst Passage,afdeling Wezep/ Hattemerbroek

Kalender
Kerkelijk en geloof
Datum
22 oktober 2018

Beschrijving

Op maandagavond  22 oktober 2018 komen de leden van Passage,afdeling Wezep/ Hattemerbroek bijeen voor de maandelijkse afdelingsbijeenkomst in de Ontmoetingshal van de Kruiskerk, Kerkweg 6, te Wezep. Deze avond begint om 19.45 uur.

Het onderwerp voor deze avond is: “Dienen in Amsterdam”. De spreekster is mv. Dicky Bruins. Ze woont in Wezep, beroepshalve werkt ze als coördinator en teamleider in dienst van de Stichting Tweede Mijl . Aan de hand van een fotopresentatie zal mv. Dicky Bruins ons informeren over “De Tweede Mijl” een stichting, die zich ten doel stelt om daklozen een onderdak te bieden in het inloophuis in de Jordaan in Amsterdam. Ze vertelt ons over het verloop van een dag, over de wijze  waarop  daadwerkelijk hulp geboden wordt.

Mocht u deze avond onze gast willen zijn? U bent van harte welkom!