Ledenbijeenkomst PCOB

Kalender
Kerkelijk en geloof
Datum
19 september 2018

Beschrijving

Ook voor de P.C.O.B. Afd. Wezep & Omstreken is het zomerreces weer ten einde en voor het nieuw komende seizoen 2018/2019 hoopt het bestuur weer een aantal interessante bijeenkomsten te beleggen voor haar leden en verdere belangstellenden. De eerste contactmiddag in het nieuwe seizoen zal worden gehouden op woensdag 19 september a.s., als gewoonlijk te beginnen om 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.

Evenals in de achter ons liggende periode zullen de P.C.O.B- contactmiddagen gehouden worden in de grote vergaderzaal in de Ned. Geref. Kerk “de Morgenster“ aan de Zuiderzeestraatweg  503 te Wezep.

Deze eerste middag in het nieuwe seizoen zal de heer B.v.d.Brink uit Noordeinde te gast zijn         en een presentatie geven over vogels w.o. de zwaluwentrek.

Aan het einde van deze bijeenkomst zal de heer J. van Raalte, kerkelijk werker van de Ned. Geref. kerk, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen, een korte meditatie houden.

Het bestuur hoopt deze herfst veel (nieuwe) leden en verdere belangstellenden te mogen begroeten.

En voor het komende seizoen geldt: Degenen die deze middagen graag zouden willen bijwonen, maar niet zelfstandig naar  “de Morgenster”  kunnen komen,  kunnen vervoer  aanvragen-

zo mogelijk een dag van te voren-  bij mevrouw Anneke Witteveen, tel. 3761235.