(advertentie)

OLDEBROEK - Op donderdag 27 november 2014 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis in Oldebroek. De vergadering begint om 19.30 uur in de Raadzaal. U bent van harte welkom.

Tijdens de vergadering staat het sociaal domein centraal; dat wil zeggen de overdracht van taken per 1 januari 2015 door de Rijksoverheid aan de gemeenten op het gebied van jeugdhulp, arbeidsparticipatie en maatschappelijke zorg.

Op de agenda staan in dat kader het Beleidsplan sociaal domein 2015–2018 met bijbehorende plaatselijke regels (de verordeningen burger­participatie; jeugdhulp; Participatiewet (onderdelen: re-integratie, loonkostensubsidie en loonwaarde, tegenprestatie, maatregelen, indivi­duele studietoeslag, indivi­duele inkomenstoeslag); en Wet maatschappelijke ondersteuning).

Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken voor deze raadsvergadering. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek tijdens de openingstijden.

Uitzending raadsvergadering

De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u rechts op de startpagina van www.oldebroek.nl een knop ‘live beluisteren raadsvergadering’. Om 16.00 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een later moment de vergadering of een deel daarvan te beluisteren (zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment