(advertentie)
Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

nfk

Kankerpatiënten worden in Nederland nog onvoldoende geïnformeerd over de mogelijk langetermijngevolgen van hun behandeling op hun dagelijks leven. Bij ruim een derde van de mensen spreken zorgverleners niet over klachten die ze na de behandeling kunnen krijgen. Bij ongeveer de helft is geen aandacht voor hun toekomstplannen of wat patiënten belangrijk vinden in hun dagelijks leven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

sociaal team

OLDEBROEK - Bent u mantelzorger? En vindt u het prettig om met andere mantelzorgers ervaringen te delen en/of ideeen uit te wisselen? Dan bent u van harte welkom op de maandelijkse bijeenkomst voor contact met lotgenoten. Naast contact, is er ook aandacht voor ontspannende en creatieve activiteiten.  Op woensdag 19 december kunt u een dergelijke bijeenkomst bezoeken. Deze wordt gehouden in het Kulturhus de Talter in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

schilderij Jan Dirk van Dijk

ELBURG - Op dit moment exposeert Jan Dirk van Dijk in Het Baken locatie De Voord in Elburg. Jan Dirk is geboren en getogen in Wapenveld waar hij met veel plezier samen met zijn vrouw Ank woont. Na zijn pensionering heeft hij zijn hobby schilderen weer opgepakt. Jan Dirk schildert met olieverf en acryl prachtige landschappen, stillevens, vogels en bloemen. Hij krijgt les van Klaarke van der Kolk in Oene.

In de vitrinekast tegenover de receptie vindt u cadeaus voor Kerst uit de Wereldwinkel Elburg.

U kunt de expositie tot 7 januari 2019 bezichtigen tussen 9.00 en 17.00 uur. S.v.p. even melden bij de receptie.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

concordia

OLDEBROEK - Op vrijdag 21 december 2018 bent u van harte welkom in de Dorpskerk in Oldebroek voor een warm & muzikaal kerstconcert. Dit concert wordt georganiseerd door CMV Concordia Oldebroek. Voor deze avond hebben zij het jongerenkoor Let’s Unite uit Nunspeet uitgenodigd. Let’s Unite is een christelijk jongerenkoor bestaande uit ongeveer 30 jongeren in de leeftijd van 16-35 jaar. Zij staan onder leiding van Dian Heerema. Het A-orkest van CMV Concordia Oldebroek staat ook deze avond onder leiding van haar dirigent Jaap Musschenga.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

zandver

ELBURG - In Elburg, tussen de oude botters van weleer, is het grootste verhaal uit onze tijd vormgegeven. In 5000 m2 hallen met 4000 m3 zand en meer dan 300 zandsculpturen verbindt deze unieke expositie bijbelverhalen, historie, kunst en cultuur. Tot 8 meter hoogte verrijzen de Egyptische farao’s in zand, gemaakt door de beste zandartiesten ter wereld. „Vanuit de donkere Middeleeuwen”, zo vertelt Aad Peters, “wordt de toeschouwer langzaam naar de wortels van het christendom gevoerd.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

gemeente

OLDEBROEK - De rekenkamercommissie dient ter ondersteuning en versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Zodoende brengt de commissie jaarlijks één of twee onderzoeksrapporten, met bevindingen en aanbevelingen, uit. De rekenkamercommissie heeft in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de opvolging en uitvoering van aanbevelingen van een aantal eerder uitgebrachte rapporten sinds 2014. Sinds 2014 opereert de rekenkamercommissie namelijk in de huidige samenstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

hand 1040647 1280

WEZEP - Op zondag 16 december is er weer de tweewekelijkse geloofsontmoeting in De Klinker. Dit keer zal Gerda van Ommen spreken over het thema ‘Wat een cadeau!’. December is bij uitstek de maand om elkaar cadeautjes te geven. Dat is heerlijk, maar het zou jammer zijn als daardoor de aandacht voor het grootste decembercadeau verloren gaat. Gerda gaat het voor ons uitpakken. Natuurlijk worden er ook veel (kerst)liederen gezongen en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De liederen worden muzikaal begeleid door Johan Vreugdenhil.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

oliebollen

ELBURG - Ook dit jaar wordt er weer een oliebollenactie gehouden ten bate van de Hervormde Gemeente Elburg.  De oliebollen worden op vrijdag 28 december gebakken bij de familie van Riesen aan de Oostendorperstraatweg 22 te Oostendorp.Op deze dag bent u daar vanaf 's morgens 10:00 uur tot circa 18:00 uur van harte welkom om uw oliebollen te kopen.  Zaterdag 29 december worden de oliebollen huis-aan-huis verkocht in Elburg en Oostendorp.We beginnen 's morgens rond 9:00 uur tot circa 11:30 uur.Op deze dag geldt:OP=OP.  De oliebollen kosten dit jaar € 7,- voor 10 stuks.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

IMG 9632

WEZEP - Elk jaar is het toch weer even spannend……….zal Sinterklaas op 5 december De Rank een bezoekje komen brengen? Vol verwachting stonden de kinderen, leerkrachten, ouders èn twee muziekpieten op het plein te wachten. Er werd uit volle borst gezongen door iedereen.  En ja hoor, na een paar liedjes zagen de kinderen een bakkersbusje aankomen.. Gevolgd door.. Sinterklaas! Uit het busje van de bakker stapten  een heleboel pieten!
Ze hadden hun handen vol met gebaksdozen. Wat zou daar inzitten?

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Snertwandeling foto Geldersch Landschap Kasteelen

EPE - Nog even en dan is 2019 een feit. Voor wie het jaar gezond afsluiten organiseert de boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen op zaterdag 22 december een stevige wandeling over de Tongerense Heide, met snert onderweg. Terwijl de agenda in december bij veel mensen vol is, verkeert de natuur voor een belangrijk deel in winterrust. Maar dat wil niet zeggen dat er niets te beleven valt. De boswachters lopen met de wandelaars mee over de Tongerense heide, misschien wel een berijpte witte heide. Het wordt een stevige wandeling over de heide, door de bossen en langs de vennetjes die het gebied rijk is. Halverwege staat er een kop snert klaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GHkerk

OLDEBROEK -  Het Interkerkelijk Ouderenwerk organiseert op zaterdag 15 december de maandelijkse ouderenmiddag. Deze middag zal  het Kerstfeest  gevierd worden en de Gereformeerde kerk zal voor de invulling zorgen.  Johan Tanghe verzorgt de meditatie en Jaap van Boven begeleidt de samenzang. Ook is er een muzikaal optreden. Dat is nog een verrassing. Daarnaas bestaat het programma uit gedichten en een vrij verhaal. Als afsluiting wordt een broodmaaltijd. gebruikt  U hoeft zich daarvoor niet op te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20181204 Leefbaarheidsconvenant Hattemerbroek voor bedrijvenpark H2O

HATTEMERBROEK - Het Dorpsoverleg Hattemerbroek, de gemeente Oldebroek en de Coöperatieve Vereniging Bedrijvenpark H20 hebben een leefbaarheidsconvenant voor bedrijvenpark H2O getekend. Met als doel om de leefbaarheid van Hattemerbroek te borgen tijdens en na realisatie van het bedrijvenpark. Het park ligt bij de woonkern Hattemerbroek.

Vaststelling bestemmingsplan
Onlangs stelde de gemeenteraad van Oldebroek het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H2O vast. Het bedrijvenpark zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor lokale en regionale ondernemers en het behoud van werkgelegenheid in de Noord Veluwe en biedt veel kansen voor gemeente Oldebroek en dus ook Hattemerbroek. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan zijn inwoners van Hattemerbroek nauw betrokken, omdat een goede inpassing van het bedrijvenpark in deze omgeving van groot belang is. Het getekende leefbaarheidsconvenant onderstreept dat er voor het regionale bedrijvenpark H2O sprake is van een unieke samenwerkingsrelatie tussen inwoners, bedrijven en de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8933

WEZEP - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek heeft op 4 december een werkbezoek gebracht aan de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum (IKC) De Schaapkooi in Wezep. Op 23 november 2018 is dit IKC officieel geopend. De nieuwbouw biedt huisvesting aan een basisschool en kinder- en peuteropvang.

De basisschool is in 2016 ontstaan uit een fusie tussen De Oranjeschool en De Goede Herderschool. Op de school zitten 287 leerlingen. De Schaapskooi valt onder het bestuur van stichting De Akker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Deze dinsdag protesteerden Veluwenaren in Den Haag tegen de plannen voor Lelystad Airport Foto Omroep Gelderland

DEN HAAG - De opening van Lelystad Airport lijkt opnieuw vertraging op te lopen. De Europese Commissie heeft bezwaar tegen de regeling waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat luchtvaartmaatschappijen wil dwingen vakantievluchten te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer weten. Het probleem is de verkeersverdelingsregel'(VVR). De minister wil dat de luchtvaartmaatschappijen die op Lelystad komen, afkomstig zijn van Schiphol. Deze regel is in strijd met de Europese regelgeving. Nu voor de tweede keer Brussel niet akkoord gaat met de VVR trekt de minister die in, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer: 'Ik ben in overleg met de Europese Commissie om te komen tot een aangepaste VVR die enerzijds recht doet aan het doel dat Lelystad Airport gaat functioneren als overloopluchthaven van Schiphol en anderzijds tegemoet komt aan de bezwaren van de Europese Commissie. Ik zal uw Kamer hierover nader informeren.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WhatsApp Image 2018 12 04 at 07.45.082

Op maandagavond 3 december was de fractie van de ChristenUnie te gast op de oefenavond van de brandweer in Oldebroek. Het corps dat dit jaar 150 jaar bestaat, staat onder leiding van commandant René van der Heide en kent 21 leden. Het verzorgingsgebied is vrij groot en strekt uit van Noordeinde, Oosterwolde en ’t Loo. Het gemiddelde aantal uitrukken bedraagt ongeveer 80 en is licht stijgend de laatste jaren. Naast brandbestrijding rukt het corps ook uit bij onder andere gecompliceerde auto-ongelukken, stormschade en reanimatie. Opvallend is dat bij reanimatie via hartveilig ook een melding uitgaat naar burgers die in een straal van 500 meter zich bevinden maar dat er maar weinig respons geven na een melding en dat de brandweer vaak als eerste aanwezig is. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurt 1

't LOO - Dinsdag  4 december  was er in ’t Grinthuus de maandelijkse koffieochtend. Veel mensen uit ’t Loo en omgeving komen normaal gesproken om gezellig met elkaar te praten of om  spelletjes te doen. De spelletjesbleven deze morgen echter in de kast, want Sinterklaas kwam namelijk op bezoek.. Hij bracht voor een ieder een heerlijke chocoladeletter, wat lekkers voor bij de koffie en veel pepernoten mee.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Natuurlijk, zegt de Oldebroeker VVD. Sinds burgemeester Hoogendoorn in de zomer afscheid van Oldebroek nam, is de raad op zoek naar een nieuwe Burgemeester. Landelijk zijn er discussies, of het mogelijk moet worden of de Burgemeester ook gekozen kan worden. Daarom in het kort de procedure zoals die nu gaat, en hoe de Oldebroeker VVD dit ziet. Een  raadsdelegatie gaat nadenken over het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester. Zeg maar, waar hij/zij aan moet voldoen. Daar nemen zij niet alleen zaken mee uit de gemeentelijke toekomst zoals eventuele samenwerkingsvormen, politieke verhoudingen, bestuurlijke ervaring, karaktereigenschappen, of vaardigheid met sociale media, maar ook de mening van onze inwoners zal worden gepeild.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GOED BEZIG

OLDEBROEK - Leen sportmateriaal voor uw evenement, kinderfeestje of gymles via Goed Bezig Oldebroek. Van glijmatjes in de gymles tot een mobiele basket en van tennisrackets tot een suikerklontjestest. Daarnaast kun je het evenement gezond aankleden met het gebruik van de DrinkWater! waterkoelers of fruittaps.

Goed Bezig heeft de volgende categorieën materiaal ter beschikking:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

26171629 985871054897317 6432569970847522836 o

OLDEBROEK - Ga samen met duizenden anderen de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op pauze. Daag vrienden en familieleden uit en laat ze met u meedoen. De 30-dagen-stop begint op 1 januari 2019 en de 40-dagen-stop op 6 maart 2019. Doe mee door u aan te melden via www.ikpas.nl en ervaar wat het u oplevert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)