(advertentie)

OLDEBROEK/WEZEP - Blijf je leven lang actief en blijf onder de mensen! Het kaartspel Bridge leent zich daar uitstekend voor want in veel plaatsen is een bridgeclub waar u in een gezellige sfeer een middag of avond met ongeveer 20 dames en heren een kaartje kunt leggen. U vindt bridgeclubs in Oldebroek en Wezep. Wilt u een aantal keren meespelen dan kan dat geheel kosteloos.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

woningbouw001OOSTERWOLDE - Komend jaar kan er weer gebouwd worden in Oosterwolde. Op de Eikenhof is nog ruimte voor een aantal starterswoningen eventueel een aantal seniorenwoningen. Ook is de gemeente bezig om woningbouw te realiseren op het terrein van de voormalige kleuterschool aan de van Oldebarneveldsweg. Dorpsbelang is bezig een inventarisatie te maken van belangstellenden voor deze locaties.

Medio november wil Dorpsbelang, i.s.m. de gemeente, een informatieavond organiseren om één en ander nader toe te lichten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK – OWIOS speelt zaterdag thuis tegen Terschuurse Boys op sportpark ‘Bovenmolen’. De wedstrijd begint om 14.30 uur en deze wedstrijd staat onder leiding van de heer D. Beldman.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

WEZEP - Op woensdag 8 oktober a.s. wordt er weer een ontspanningsmiddag georganiseerd door SWO. Deze keer in het Dorpshuis Wezep, aanvang 14.00 uur. Mevrouw Noorlander uit Apeldoorn komt een mooi verhaal vertellen over bijen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze leuke middag bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

voskuil

WEZEP - In verband met Dierendag kwamen kinderen van de Oranjeschool naar de kinderboerderij in Wezep. De dieren waren onrustig, want zoveel kinderen betekent iets lekkers, veel aandacht en gezelligheid. De zon kwam door en hierdoor kreeg de dag een gouden randje.

Kinderboerderij de Voskuilerhoeve aan de Honingweg in Wezep is elke woensdag- zater- en zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur. Wie buiten deze openingstijden in groepsverband een bezoek wil brengen, kan contact opnemen met Alida Bosma, tel. 038 - 376 0804 of alida@bosma-otten.nl

Kijk HIER voor een fotoreportage van Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK - Ook dit jaar komen de leden van de Christelijke Muziekvereniging Concordia Oldebroek weer bij u aan de deur voor de verkoop van oliebollen. U kunt de leden van de vereniging verwachten op donderdag 16 oktober of vrijdag 17 oktober.

Deze oliebollenactie is voor de vereniging een jaarlijks terugkerende, belangrijke bron van inkomsten. Voor het financieel in stand houden van een vereniging is veel geld nodig. Concordia hoopt dan ook dat u ook dit jaar weer de heerlijke oliebollen zult kopen om de vereniging op deze wijze een financiële steun in de rug te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

download

ÒLDEBROEK - Op 6 oktober 2014 tekenen alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten het tweede convenant Middelenvrije School.

Het doel van het convenant is om jongeren, in de veilige omgeving van de school niet in aanraking te laten komen met schadelijke middelen. Met de voortzetting van het eerste alcoholconvenant uit 2011 naar een tweede convenant Middelenvrije School wordt de strijd tegen alcohol en - nu ook – tabak en drugs verscherpt op de scholen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

stbrec

HATTEMERBROEK - Sponsor OutletWezep.NL heeft donderdagavond de nieuwe tenues aangeboden aan de spelers en begeleiders van de STB recreanten.

Bedrijfsleider Kevin Hertsenberg ontving als dank bloemen en een attentie van aanvoerder Gerwin van Diepen. vv STB is OutletWezep.nl dankbaar voor deze mooie tenues.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

NUNSPEET/OLDEBROEK - Op zaterdag 11 oktober vindt voor de tiende maal de - Internationale - Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) plaats. Dit jaar is het thema: Van betekenis tot het einde.

Het thema ‘Van betekenis tot het einde’ krijgt momenteel veel aandacht en kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Denk onder meer aan: Welke betekenis heeft mijn leven? En welke betekenis heeft mijn leven nu ik ongeneeslijk ziek ben? Weet ik wat mijn dierbare belangrijk vindt aan het einde van zijn leven?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

museum

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek wil het Boerderijmuseum niet kwijt. Tijdens de donderdag gehouden raadsvergadering is besloten dat het museum in ieder geval tot en met 2015 verzekerd is van subsidie. Ook heeft de raad beslist dat het Boerderijmuseum uiterlijk 31 mei 2015 een businessplan in moet dienen bij de gemeente. Als uit het businessplan blijkt dat het Boerderijmuseum niet zonder structurele financiële steun van de gemeente kan komt het Boerderijmuseum opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)
(advertentie)

Tanja Klip-Martin

REGIO - Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie, die door het waterschap wordt verbruikt, ook zelf wordt opgewekt. Dit heeft grote voordelen voor het milieu en leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen. Daarvan profiteert de burger, die jaarlijks waterschapsheffingen betaalt. Om dit te bereiken zet het waterschap in op duurzame innovaties en onderzoekt het mogelijkheden om zon en wind als duurzame energiebronnen in te zetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

ol

OLDEBROEK/ELBURG - Om kosten te besparen heeft Voedselbank Elburg – Oldebroek een onderzoek ingesteld om te bezien of LED verlichting daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. Nadat vastgesteld was dat de investeringskosten binnen enkele jaren terugverdiend zouden worden en het daarna een behoorlijke besparing zou opleveren, werd besloten om een offerte te vragen bij Olbotec.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stage

OLDEBROEK/ELBURG - Op donderdagavond 2 oktober heeft er een maatschappelijke stage bijeenkomst plaatsgevonden in het Nuborgh College, locatie Oostenlicht. De maatschappelijke stages in de Regio Noord Ve-luwe gaan door en dat houdt in dat er samengewerkt moet worden tussen scholen, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties en maatschappelijke makelaars.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lig

OLDEBROEK – Marathonschaatser Jan Maarten Heideman heeft het goed naar zijn zin bij het Studententeam Haven Amsterdam / SKITS (De Amsterdamse Studenten Schaats – Wieler – Skeeler Vereniging). Terwijl diverse schaatsteams zich in het buitenland aan het voorbereiden zijn, trainen zij op Nederlandse bodem onder leiding van Casper Helling. Een team wat zich met begrippen en kernwaarden onderscheid: Sporten, Studeren, Innovatief, Talentontwikkeling, ‘Slim schaatsen’, Topsport vanuit de breedtesport, intelligent, ondernemend, kortom een omgeving waarin verassende dingen gerealiseerd kunnen worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raad 001

OLDEBROEK - Donderdag 2 oktober werd tijdens de raadsvergadering in Oldebroek de publieke tribune in de raadzaal in het gemeentehuis bevolkt door in klederdracht gehulde vrijwillig(st)ers van Boerderijmuseum De Bovenstreek. Reden voor deze ludieke actie van de vrijwillig(st)ers was het feit dat de raad die avond zou beslissen over wel of geen subsidie de komende twee jaren voor het Boerderijmuseum.

Kijk HIER voor foto's van Jan van de Pol

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afgelopen donderdagavond werd tijdens een druk bezochte Raadsvergadering van Oldebroek gesproken over de subsidie aan het Boerderijmuseum in Oldebroek. Vele vrijwilligers waren, toepasselijk in klederdracht, massaal aanwezig. In 2012 heeft de gemeenteraad, als gevolg van de bezuinigingsdiscussie, besloten de subsidie aan het museum per 1 januari 2015 te stoppen. Het museum moest op eigen benen gaan staan. Nu 2015 dichterbij komt, 2 jaar na deze beslissing, kwam het bestuur van het museum tot de conclusie dat, zonder gemeentesubsidie, het voortbestaan onmogelijk zou worden. Het College stelde de Raad voor nog 2 jaar de subsidiekraan open te zetten, om over 2 jaar geheel te stopen met financiële ondersteuning. Saillant detail was dat het College deze subsidie nota bene uit de Algemene Reserve moet halen.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

atb

OLDEBROEK - Op zaterdag 11 oktober organiseert ATB vereniging Oldebroek in samenwerking met Loopgroep Elburg, onderdeel van atletiekvereniging de Gemzen uit Heerde, een Run Bike Run. Dit alles zal plaatsvinden op en rondom de ATB baan in Oldebroek. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze 5km hardlopen, vervolgens 20 km gaan mountainbiken en als slotafstand nog 2,5 km hardlopen. Het parcours is geheel onverhard en ook prima geschikt voor de beginnende duathleet. De looprondes zijn 2,5 km lang en het fietsparcours ong. 4 km. Inschrijven kan individueel, deze serie start om 11.00 uur, maar ook als duo. De duo's zullen starten om 13.30 uur. Voor alle twee onderdelen is de minimum leeftijd 16 jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Donderdagavond werden twee belangrijke onderwerpen behandeld. Twee jaar gelden werd aangekondigd dat de subsidie aan het Boerderijmuseum in 2015 zou stoppen. Net als bij veel andere verenigingen geeft de gemeente geen of veel minder subsidie. De afgelopen jaren heeft het bestuur van het museum weinig of niets ondernomen om dit verlies van gemeente geld op te vangen. Nu, enige maanden voor de invoering, maken ze bezwaar. Dit mooie museum dreigt failliet te gaan. Het college heeft besloten een uitzondering te maken en alsnog voor twee jaar een kleine subsidie te geven. Het bestuur vond dit onvoldoende en wilde gewoon de oude regeling terug.

Een grote meerderheid van de raad dacht hier in eerste instantie anders over. Forse kritiek richting het bestuur kwam van veel partijen. Het bestuur wist van de komende bezuinigingen en deed niets of onvoldoende.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

WEZEP - The God Story komt naar de Noord-West Veluwe! Een indrukwekkend evangelisatie evenement met o.a. break-dancers, stunts, rap en een duidelijke evangelie uitleg. Samen met de plaatselijke Kerk the God Story de hele omgeving kennis laten maken met het levensveranderende Verhaal van Gods liefde. Op vrijdag 7 november en zaterdag 8 november zullen twee evenementen plaatsvinden in Wezep en Elburg.

In de afgelopen maanden zijn al rond de 15 kerken uit de Noord-West Veluwe betrokken geraakt bij dit project. Een belangrijke eerste stap voor nu zijn de twee Operatie Andreas diensten. Hier zijn alle christenen (dus jong én oud) uit de hele regio voor uitgenodigd. Op deze avond zal vast een korte preview van The God Story plaatsvinden en wordt iedereen uitgedaagd om betrokken te raken!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Isala daagt rokers uit een maand lang te stoppen met roken. Hiermee steunt Isala de landelijke campagne Stoptober, een uit Engeland overgewaaide actie. In oktober worden via nationale en sociale media bekende én onbekende Nederlanders rokers massaal aangemoedigd om 28 dagen te stoppen met roken. Stoppers ontvangen voortdurend positieve prikkels, zoals berichten via een app, Facebook en Twitter, om het vol te houden. Rokers die hulp nodig hebben bij het stoppen, kunnen deelnemen aan het stoppen met roken programma van Isala, ook na oktober. Dat geldt voor rokers met klachten of aandoeningen, maar ook voor nog ‘gezonde’ rokers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)