(advertentie)

WEZEP - Op 7 februari a.s. is er het maandelijkse jazzcafé in de Coelenhage te Wezep en wel van 16.00 tot 18.00 uur.  The WB Jasscrooners treden deze keer op en het belooft weer een gezellige middag te worden!

Losse kaarten € 7,50 Zie ook www.jazzkringnoordveluwe.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Voorleeskampioen Lianne 12

WEZEP - Ook dit jaar wordt in de kleutergroep van de Oranjeschool veel aandacht besteedt aan de voorleesdagen. Voorleeskampioen Lianne Puttenstein beet het spits af door de kleuters het prentenboek "Boer Boris gaat naar zee" voor te lezen. De kinderen waren erg benieuwd naar het boek......ze luisterden gespannen naar het leuke verhaal. Dinsdag kwamen er ouders in de klas voorlezen. Het waren dit jaar ouders die op de één of andere manier "iets" met het boerenbedrijf te maken hebben.

Zie HIER de foto's

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

WEZEP - Vrijdag 23 januari stond er voor de dames van VZK D1 om 19.00 uur een wedstrijd in Hierden tegen HSC D4 op het programma. In de zaal was het koud, het duurde even voordat het veld opgebouwd was en de scheidsrechter kwam niet opdagen. Niet echt de juiste ingrediënten om aan een wedstrijd te beginnen. Dit was duidelijk terug te zien in de eerste set. De scherpte ontbrak en de scheidsrechter nam drie beslissingen achter elkaar waar de dames uit Wezep het niet mee eens waren. VZK liet zich echter niet uit het spel halen en zette de frustratie om in fanatisme. Het was zoeken naar het juiste spelritme. Het ging moeizaam, maar de eerste set hebben de dames uiteindelijk weten te winnen met 25-19.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

WEZEP - Zondag 8 februari a.s. is er weer een Powerpoint avond in de Ned. Gereformeerde Kerk ‘De Morgenster’ te Wezep. Het thema van deze avond zal zijn “Uitblinken !”. De spreker van deze avond is Geert Plender, ex-marathonschaatser en lid van de organisatie ‘Geloofshelden’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

De ChristenUnie is blij dat de gehele gemeenteraad jongstleden donderdag (22/01/15) heeft ingestemd met het voorstel van het college tot invoering van een duurzaamheidslening. Deze duurzaamheidslening past bij de ambitie van de coalitiepartijen en het college op het gebied van duurzaamheid. In het bestuursakkoord 2014-2018 staat daarover o.a.: ‘De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid’. Ook in haar verkiezingsprogramma heeft de ChristenUnie de nodige aandacht besteed aan het maken van een duurzamer beleid, gedreven door onze opdracht om de schepping als goede rentmeesters te beheren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK - Op woensdagmiddag 28 januari om 17.00 uur is Frits Vaessen te gast bij Jan Klein's Balie op Loco FM. Frits is een telg uit een bekende familie in Oldebroek. Natuurlijk komt zijn levensloop aan de orde, zoals zijn schooltijd en zijn jeugd. Het boek 'Kuiern deur 't darp Oldebroek' zal ook ter sprake komen. Hoe kijkt Frits naar de ontwikkelingen in de dorpskern, maar ook bv het Boerderijmuseum. Hoe bevalt het wonen in Wezep en komt er nog een nieuw boek? De muziekkeuze is ook van Frits.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op Loco FM. Op woensdag 28 januari zijn raadsleden van VVD en SGP te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken. Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

kind

WEZEP - Stichting Kindcentrum Oldebroek is opgericht in 1990. Begonnen in een woonhuis, doorgegroeid naar Pinkelot aan de Stationsweg en in 2004 verhuisd naar de Wolthuisweg 5 te Wezep, biedt SKO momenteel kinderopvang en buitenschoolse opvang. Sinds 2012 is SKO ook verantwoordelijk voor peuteropvang op 9 scholen in de gemeente Oldebroek.

Dit jaar wil het kindcentrum regelmatig een leuke activiteit ter ere van het jubileum onder uw aandacht brengen. Als aftrap werd samen met de kinderen op het kinderdagverblijf een taartje gegeten..

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK - Leden van bibliotheek Noord-Veluwe kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief online interactieve taalcursussen volgen. Om een nieuwe taal te leren, of als opfrisser. Naast de reeds bestaande taalcursus Tell Me More (TMM) kunnen de leden nu ook kiezen voor de taalcursus Rosette Stone. Hierbij heeft de lener online toegang tot 25 talen. Deze taalcursus is bijzonder geschikt voor leerlingen die nog nooit kennis hebben gemaakt met de taal die ze willen leren, maar ook voor gebruikers die hun taalvaardigheid willen opwaarderen en uitbreiden tot conversatie niveau. Rosetta Stone heeft een handige app zodat er gemakkelijk op tablet of smartphone geoefend kan worden. Kosten € 35,00. Looptijd is van november tot november.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ZWOLLE - Vanaf het terrein van Scania rijden op 9 februari zelfrijdende trucks richting A28 voor een eerste proef. De ministerraad heeft ingestemd met nieuwe regels die grootschalige testen op de openbare weg met zelfrijdende auto's en vrachtwagens mogelijk maken. De omgeving van Zwolle is door het kabinet aangewezen als regio waar ontwikkelaars van zelfrijdende auto's mogen proefrijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK - Op zondag 8 februari wordt er in Luctor et Emergo te Oldebroek een praisedienst gehouden. Deze praisedienst is de afsluiting van de jaarlijkse conferentie. Het thema van de conferentie is: “Wees nuchter en waakzaam”. Rik Sneller zal deze avond wat over dit thema vertellen. Er is veel samenzang en lofprijzing. Een combo zal de liederen begeleiden. Aanvang: 19.00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cpo

OOSTERWOLDE - De gemeente Oldebroek heeft de locatie Roezemoes aan de Van Oldebarneveldweg 17 in Oosterwolde aangewezen als locatie voor een zelfbouwinitiatief. Een groep inwoners mag op deze locatie hun eigen starters- of seniorenwoning bouwen. Deze vorm van projectontwikkeling wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat mantelzorgers jaarlijks als blijk van waardering een verrassingsmand verstrekken. Dit staat in de regeling die de gemeente voor het mantelzorgcompliment heeft opgesteld. Mantelzorgers zijn van onschatbare
waarde. Zij zorgen voor en ondersteunen hun partners, familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Naast de verstrekking van de mand zal de gemeente ervoor zorgen dat er regelmatig groepsactiviteiten voor mantelzorgers worden georganiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op de verkiezingsavond moeten dit keer de stemmen van twee verkiezingen worden geteld. Daarom is de gemeente Oldebroek op zoek naar tellers die na 21.00 uur de stembureauleden willen helpen met het vaststellen van de verkiezingsuitslag.De vergoeding bedraagt € 35,00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Eind januari verstuurt de gemeente Oldebroek de aanslagen van de gemeentelijke belastingen voor 2015. Voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen kunnen particulieren en ondernemers met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van die belastingen. Voor belastingen die zijn opgelegd aan een bedrijf wordt geen kwijtschelding verleend. Voor de afvalstoffenheffing voor extra afvalcontainers is ook geen kwijtschelding mogelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Maandag 26 januari tekende burgemeester Hoogendoorn en het bestuur van Stichting Molen de Hoop 1853 een uitvoeringsovereenkomst.

Hierin verklaren beide partijen dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten om de restauratie van molen de Hoop te Oldebroek en de herbestemming van de gebouwen tot een succes te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In februari zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 2 februari. Op de agenda: Start uitvoering pilots burgerbegroting Oosterwolde en ’t Loo (groenbeheer).
Bekijk de agenda en de bijbehorende stukken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - In de Kruiskerk te Wezep en waarschijnlijk op meer plaatsen zal in de dagen voor Pasen door een projectkoor het passieoratorium ‘Een gat in het dak’ gezongen gaan worden. DezeMarcuspassie is in 2004 geschreven door Michiel de Zeeuw en Mar van der Veer. Mensen die de passie vorig jaar hebben gezongen zingen ook dit jaar weer mee. Maar er wordt ook nadrukkelijk gezocht naar nieuwe zangers!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rijn

Mantelzorgers zijn onmisbare schakel bij zorg en welzijn voor ouderen

EPE/WEZEP – Maandagmiddag 26 januari bracht staatssecretaris Martin van Rijn een bezoek aan Viattence locaties De Klaarbeek in Epe en Veldheem in Wezep. Om 14.00 uur begon het bezoek met een rondleiding bij de groepen kleinschalig wonen in De Klaarbeek. De staatssecretaris dronk daar een kopje koffie met bewoners. Vervolgens ging in de grote ontmoetingsruimte de Ronde Tafel van start. Aan tafel zaten twee cliënten van Viattence, mevrouw Bijsterbosch en mevrouw Van Doorn, mantelzorger Fennie Tiemens, wethouder Dick van Norel van de gemeente Epe, Erik Dannenberg voorzitter Raad van Toezicht van Viattence, en drie Viattence medewerkers. Het gesprek werd geleid door Laurent de Vries, bestuurder van Viattence.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

muskusrattenbestrijding

REGIO - Terwijl in heel Nederland het aantal muskusratvangsten daalt, noteert Waterschap Vallei en Veluwe een stijging. In 2014 vingen medewerkers in het werkgebied van Vallei en Veluwe 2727 muskusratten, 373 meer dan in 2013. Oorzaak is een effectieve werkwijze waarbij bestrijders nog actiever speuren. Ook de landelijke veldproef speelt een rol: een grootschalig wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)