(advertentie)

OLDEBROEK - Bent u op zoek naar een school voor uw zoon of dochter? Op donderdag 19 februari bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de Timotheüsschool en CNS De Regenboog. Beide scholen geven op eigen wijze invulling aan het onderwijs en identiteit waarbij op een aantal terreinen ook wordt samengewerkt. Dit maakt dat op beide scholen kwalitatief goed en uitdagend onderwijs wordt gegeven.

Een mooi moment dus om te bekijken welke school het beste bij u en uw kind past.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK - Donderdagmiddag 12 februari om 17.00 uur kunt u luisteren naar Kennis van Zaken op Loco FM. Roel van Faassen is te gast in de studio. Roel is werkzaam bij het bekende strafrechtkantoor Wolting en Van Faassen te Zwolle. Centraal staat dit keer de situatie, die ontstaat nadat iemand gedagvaard is door de officier. Wat gebeurt er dan in de tussentijd tot de zitting allemaal? Zaken als dossier, reclassering, onderzoek en rapportage passeren de revue. De uitzending wordt op maandag 16 februari om 19.00 uur herhaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

elfsteden 1

WEZEP - Jan Kappen, een oud inwoner van Leeuwarden, is op zoek naar een vader en zoon uit Wezep die in 1997 meegedaan hebben aan de Elfstedentocht. Deze schaatsers waren bij hem "ingekwartierd" de nacht voorafgaande aan de tocht der tochten. Hij heeft daarbij wat opnames gemaakt die hij graag aan zijn gasten wil geven. Echter is hij de namen kwijt geraakt. Hij weet nog wel dat de vader (toen ongeveer 50 jaar) de tocht wel uitgereden heeft en de zoon ( toen ca 20 jaar) niet.

Hierbij een paar foto's uit de film: Bent u de bewuste deelnemer of kent u deze mensen mail dan naar j.bredewout@gmail.com.

elfsteden 2

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK - Welke subsidies zijn er mogelijk in de Gemeente Oldebroek. Veluwe Duurzaam zette ze voor u op een rijtje. 

Particulieren

Woningisolatie
Voor het isoleren van uw woning kunt u een subsidie aanvragen bij gemeente Oldebroek. U kunt het aanvragen voor vloer,- gevel- en/of dakisolatie en het plaatsen van HR++ glas. De subsidie kan oplopen tot wel €500 of zelfs €750,-. Deze subsidie staat niet lang meer ter beschikking van de gemeente, dien uw aanvraag dus snel in! Lees verder >>

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Mark

ZWOLLE - HET Symfonieorkest speelt een romantisch programma tijdens het concert Brahms-Tsjaikovsky. Onder leiding van gast-dirigent Mark Shanahan zal het orkest muziek uitvoeren van Brahms, Stravinsky en Tsjaikovsky. Twee solisten van internationale klasse vertolken de aangrijpende solopartij tijdens Brahms’ Dubbelconcert voor viool en cello. Bijwonen van dit concert kan op donderdag 19 februari om 20:15 uur in De Spiegel Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op Loco FM. Op woensdag 11 februari zijn raadsleden van ABO en ChristenUnie te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken. Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK- Op 1 maart 2015 is er een speciale dienst met als thema: “jij bent uniek”. Medewerking verleent het kinderkoor Uniek uit Genemuiden en muzikale begeleiding van het combo Luctor.

Aanvang 14:30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

open

OLDEBROEK - Van 19 februari t/m 10 maart houden de scholen van schoolvereniging De Akker weer een Open Huis. Net als in voorgaande jaren doen alle scholen hun deuren in februari en maart open.

Verenigingsdirecteur Fred van der Ham: ‘We laten graag zien wat er in school gebeurt. Niets is zo verhelderend als kinderen in school bezig te zien, leraren te horen en te spreken, zelf de sfeer te ervaren. Onderwijs verandert in een snel tempo. Ouders van jonge kinderen, die voor het eerst na jaren weer in een basisschool komen, verbazen zich daarover. Daarom is het zo goed dat ze bij het kiezen voor een basisschool het Open Huis bezoeken. Dan zie en ervaar je het als ouder zelf!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

't HARDE - Wilt u uw eigen mooie Paaskrans maken. Kom dan naar de creatieve inloop op dinsdag 17 februari 2015 van 13.30 tot 15.00 uur in Shalom.

Inschrijven tot vrijdag 13 februari bij Shalom. Telefoon: 0525-652996 of via Pauline Drenth. E-mail: p.drenth@careander.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK - Wegens het ontbreken van (voldoende / actuele) bespreekpunten gaat de geplande vergadering van de raad van donderdag 19 februari niet door.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Oost-Nederland - De politie Oost-Nederland heeft in februari een groot aantal inbraken opgelost dankzij een DNA-hit. 

In januari werd een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden, die dankzij een DNA-match in beeld kwam. De man wordt verdacht van twaalf inbraken. Deze inbraken werden in het najaar van 2011 gepleegd in Apeldoorn, Wezep, Zwolle, Lelystad, Kampen, Zaandam, Schagen, Haarlem, Alkmaar en Heerhugowaard. Daarbij werden vooral laptops, tablets, sieraden en geld gestolen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEEK

ELBURG - In samenwerking met de GGD wordt op het Van Kinsbergen college op een educatieve en ontspannen manier aandacht besteed aan de liefde in 'Week van de liefde'.

Medewerkers van de GGD hebben op maandag 9 februari op school rozen uitgedeeld in de pauze, leerlingen konden hun Valentijnswens kenbaar maken op het post-it bord en in de klassen werd verteld over het spreekuur seksuele gezondheid van de GGD.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP/OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek kan op jaarbasis zo'n 200.000 euro besparen door het verzelfstandigen van zwembad De Veldkamp. Dat meldt de Stentor vandaag. Inmiddels zijn er al gesprekken gevoerd met geinteresseerde partijen die allen aangeven het zwembad aanzienlijk goedkoper te kunnen exploiteren. Wel blijft een exploitatiebijdrage van de gemeente nodig. Over het hoe en in welke mate het zwembad zelfstandig verder kan wordt door de partijen wel verschillend gedacht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Doen mensen hier aan Valentijn en zo ja, hoe? wat vinden we in de winkels aan Valentijnproducten?

Nia ging op zoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat voor het leerlingenvervoer een nieuwe Verordening leerlingenvervoer vaststellen die vanaf 1 mei 2015 geldt voor de aanvragen voor het schooljaar 2015-2016. Ook de beleidsregel leerlingenvervoer is aangepast. De Verordening 2015 is grotendeels gelijk gebleven aan de Verordening 2013. In het kader van de Wet op Passend Onderwijs is de Verordening geactualiseerd en afgestemd. Hieronder leest u de voornaamste veranderingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Marielle Brussee Pasman en Wendy Doppenberg volgen de opleiding master Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht. In opdracht van de gemeente Oldebroek en het CJG doen zij onderzoek naar ouderbetrokkenheid binnen de gemeente.

Het thema ouderbetrokkenheid is op dit moment binnen heel Nederland en daarbuiten een veelbesproken thema. Samen met ouders staan we sterker ten gunste van uw kind. Uit onderzoek is gebleken dat een goede samenwerking tussen school en ouders belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Stichting Leergeld biedt (financiële) ondersteuning voor kinderen van 4 tot 18 jaar die door een te laag gezinsinkomen niet volledig kunnen deelnemen aan onderwijs- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld wil dat alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen De Stichting Leergeld Noord Veluwe werkt in de gemeentes Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe. Voor elk van die gemeentes zoekt Leergeld Noord Veluwe:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het Ministerie van Economische Zaken heeft tot en met 20 februari 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter visie gelegd. De PAS schrijft maatregelen voor om de effecten van stikstofuitstoot in de Natura 2000-gebieden te verminderen. Ze loopt daarmee vooruit op de terinzagelegging van de Natura 2000-beheerplannen. Maar let op: wat in de PAS wordt vastgesteld, staat niet meer ter discussie in het Natura 2000-beheerplannen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De maandelijkse interkerkelijke ontspanningsmiddag voor ouderen wordt dit maal opgeluisterd door Chris en Ada Herzog uit Harderwijk. Zij vertonen een powerpointpresentatie getiteld: Bloem en Co, die gaat o.a. over bloemen, planten en insecten.

De middag wordt gehouden op zaterdag 28 februari in de Goede Herderkerk en begint om 14.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schutte

WEZEP - Zijn vader, Harm Schutte, legde jaren geleden al de fundering voor de manege van De Heuvelruiters uit Wezep. Afgelopen zaterdag (7 februari 2015) is diens zoon, Maarten Schutte, tot grote verrassing voor hem zelf geëerd om zijn tomeloze inzet voor de paardensport. De KNHS heeft een zilveren speld uitgereikt aan deze (over-) ijverige paardensport liefhebber. De zilveren KNHS speld wordt uitgereikt aan diegene wie op regionaal gebied bestuurlijk zeer veel voor de paardensport heeft betekend.

Kijk HIER voor foto's van Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)