(advertentie)

VSCO

OOSTERWOLDE - Komende zaterdag 1 juni zal het VSCO’61 Elburg Foods G-voetbaltoernooi voor de tiende keer op rij worden georganiseerd op sportpark De Heughte in Oosterwolde. Aan het toernooi, dat inmiddels traditioneel op de eerste zaterdag van juni gehouden wordt, zullen 22 teams uit de wijde omgeving van Oosterwolde, deelnemen. Zo zijn er teams uit Almelo, Lelystad, ’t Harde, Harderwijk, Deventer, Twello en Kampen aanwezig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ask

WEZEP - Zou u ook wel eens willen weten hoe defensie en  natuurbeheer samengaan op het Artillerie SchietKamp bij Oldebroek?  Of wilt u met eigen ogen zien hoe de natuur zich op dit ASK ontwikkelt? Dat kan! Op 18 juni houdt Milieu- en Natuurvereniging Groentje eerst haar jaarvergadering, maar vanaf 20.15 uur zijn zowel leden als niet-leden van harte welkom bij een presentatie door de heer Brand Timmer. De heer Timmer is beheerder Bos en Natuur op diverse terreinen waaronder dit ASK. Bovendien heeft hij als hobby het fotograferen in de natuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

1251

WEZEP - Op vrijdagavond 7 en 21 juni is er voor jongeren van 15 tot en met 21 jaar zomeravondvoetbal bij WHC. Het initiatief is een samenwerking van voetbalvereniging WHC, straathoekwerk Nummer-13 en Goed Bezig Oldebroek.

Teams van vijf spelen van 19:00 tot 20:30 uur een onderling toernooi. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zaalvoetbalprincipes als het gaat om veldafmetingen en teamgrootte. Het belangrijkste doel is elkaar ontmoeten, plezier en bewegen. Na afloop is de kantine aan de Hoeloosweg 15 in Wezep tot 22:00 uur open.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

IMG 3843bij

OLDEBROEK  -  De Groene Zomercampus is een vernieuwende onderwijsweek met aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Het programma bestaat uit educatieve onderdelen voor basis- en middelbare scholen. Kinderen en jongeren leren op hun eigen niveau zowel actief als interactief over duurzaamheid. Dit gebeurd door diverse activiteiten aan te bieden over thema’s als: duurzaam wonen, afval, klimaat, food & fashion, duurzame energie, techniek en mobiliteit. De week vindt plaats van 17 t/m 21 juni 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Foto locatie De Hullen Zorgverlening Het Baken

OLDEBROEK - Community Rustenburg van woonzorgcentrum De Hullen in Oldebroek is vanaf maandag 3 juni een verpleeghuisafdeling. Zorgverlening Het Baken anticipeert hiermee op de landelijke ontwikkelingen, waarbij ook zij steeds vaker te maken krijgt met een complexere en zwaardere zorgvraag. Met deze overgang wordt de locatie en haar zorgmedewerkers nog beter toegerust om aan de veranderende zorgvraag te kunnen voldoen.  “Ook bewoners van deze community, waarvan sommigen hier al langere tijd wonen, krijgen behoefte aan intensievere zorg. Om hen de zorg te kunnen bieden die zij wensen en nodig hebben in deze fase van hun leven, hebben wij ervoor gekozen om van verzorgingshuisafdeling Rustenburg een verpleeghuisafdeling te maken,’ vertelt unitmanager  Vera Lammers van Zorgverlening Het Baken locatie De Hullen.  Met deze overgang biedt De Hullen nu psychogeriatrische zorg op drie kleine, beschermde woongemeenschappen, somatische zorg op de community Rustenburg en verpleeghuiszorg aan ouderen met geheugenproblematiek op community Oldhorst. Daarnaast is er nog het verzorgingshuis Schouwenburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

after

OLDEBROEK - Op 28 mei waren de buurtsportcoaches vanGoed Bezig Oldebroek aanwezig op het schoolplein van CNS de Regenboog in Oldebroek. Aldaar organiseerden zij een AftersCool voor de kinderen van CNS de Regenboog én de Timotheüsschool. Ook de kinderen van de Stichting Kindcentrum Oldebroek mochten deelnemen. AftersCool is een pilot waarbij na schooltijd op het schoolplein door de buurtsportcoaches beweegactiviteiten worden aangeboden aan alle kinderen van de deelnemende basisschool. Goed Bezig hoopt namelijk na de zomervakantie wekelijks dergelijke sport- en spelmiddagen op basisscholen te organiseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

poes ruitersveldweg

Gevonden in Wezep:

Cypers/bruin/witte poes (Ruitersveldweg)
Rode kater (Noordsingel)

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

zwerf

WEZEP -  Op dinsdagmiddag 28 mei hebben 50 kinderen van 3 verschillende BSO locaties van Stichting Kindcentrum Oldebroek zwerfafval opgeruimd. Een meisje dat naar één van de BSO locaties gaat kwam met dit goede idee. Samen met de BSO leiding is er bedacht om dit te doen op het winkelcentrum in Wezep. Met veel enthousiasme zijn de kinderen en begeleiders zich  met z'n allen verzameld bij de muziekkoepel. In groepen zijn zij aan de slag gegaan en werd er veel zwerfafval opgeruimd.  Na afloop kwamen alle groepen weer samen en hebben zij geëvalueerd wat er zoal gevonden is. Het plein ziet er weer schoon uit door de kinderen van de SKO uit Wezep.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

aar 1

WEZEP -  Op dinsdagavond 28 mei vond het eerste dorpsgesprek over aardgasvrij wonen plaats in MFC de Brinkhof in Wezep. Ruim 140 bewoners uit Wezep, Hattemerbroek en ‘t Loo gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden, kansen en aandachtspunten voor het realiseren van aardgasvrije buurten. De avond was een initiatief van de gemeente Oldebroek in samenwerking met duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam, Omnia Wonen, deltaWonen, Alliander en Energiecoöperatie Noord-Veluwe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

VSCO

OOSTERWOLDE - Aanstaande vrijdag 31 mei wordt alweer de drieënvijftigste editie van het VSCO’61 Schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Net als afgelopen jaren kent het toernooi een groot aantal deelnemende basisscholen uit de gemeentes Oldebroek, Elburg en Kampen. Er zullen 15 jongens- en 6 meisjesteams uit de groepen 7 en 8 aftrappen op sportpark De Heughte. Titelverdediger van het toernooi voor de groepen 7 en 8 is bij de jongens De Borchstee uit Elburg. Bij de meisjesgroep 7/8 was de winnaar De Borchstee uit Elburg, Zij verdedigen de titel dit jaar helaas niet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

politie11

WEZEP - Op zaterdag 25 mei 2019 omstreeks 23.00 uur heeft er op de kruising Keizersweg - Stationsweg in Wezep een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een auto. De automobilist is doorgereden.

Heeft u iets gezien? Neem contact op met de politie via 0900-8844.

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie

Het Europese subsidieprogramma OP-Oost stelt vanaf september 2019 €7,5 miljoen beschikbaar voor innovatiefonds ION+. Een fonds voor Gelderse mkb-ondernemers die kapitaal nodig hebben voor de ontwikkeling van unieke technologie. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL is fondsmanager en gaat de financieringen verstrekken.ION+ is een fonds van €7,5 miljoen gericht op technologische ontwikkeling in de meest risicovolle fase. Het fonds verstrekt leningen van €200.000 tot €2.500.000. Zo helpt Oost NL Gelderse mkb’ers om hun innovaties sneller op de markt te brengen. Het fonds investeert in de voor Gelderland belangrijke sectoren Agrifood, Health, High Tech Systemen & Materialen, Energie- en Milieutechnologie en biobased economy.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VSCO

OOSTERWOLDE - Een trotse voorzitter van de Commissie Voetbalzaken Jeugd, Heimen Pap heeft namens VSCO’61 de contracten met de trainers van de selectieteams bij de jeugd weer voor een jaar verlengd. Voor JO19-1 hebben we Arjan ten Hove kunnen behouden. Geen onbekende binnen VSCO’61. Arjan krijgt ondersteuning van Maurizio Lamanna. Onze nieuwkomer van het afgelopen jaar, José Gonzalez heeft aangegeven ook in het nieuwe seizoen door te willen als trainer/coach van JO17-1.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 8644mei

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek werkt aan een goed lokaal ondernemingsklimaat en het stimuleren en faciliteren van ondernemers. Zodat lokale ondernemers de kans krijgen om (nog) meer tot bloei te komen. Daardoor bevordert de gemeente ook het welzijn van inwoners en de werkgelegenheid. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg (Lokale economie en arbeidsmarktbeleid) gaat hierover de komende weken in gesprek met leden van ondernemersverenigingen en bedrijvenkringen. Wethouder Vos: “Ik hoop van de ondernemers te horen wat zij in de gemeente Oldebroek voor een goede business nog missen en wat zij nodig hebben om beter te ondernemen. De uitkomst van deze gesprekken moet leiden tot een aantrekkelijke lokale economische agenda, die voor alle partijen energie geeft om op in te zetten en waarop de komende jaren de focus komt te liggen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

paling

ELBURG - Tijdens het pinksterweekend op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni organiseert visserijvereniging “Ons Belang” voor de 15e maal haar puntervisserijweekend. Punters zijn eikenhouten zeilscheepjes tot 9 meter, bedoeld voor het vissen net onder de kust. Op vrijdagavond zullen zo’n 10 tot 15 punters vertrekken om langs de voormalige kustlijn van de Zuiderzee het hoekwant uit te zetten,  zoals dat vroeger gedaan werd. De volgende morgen, bij zonsopkomst, worden de lijnen weer binnengehaald en we hopen dat er wat paling gevangen is! Bij terugkomst in de haven wordt de vangst rond 10 uur gewogen en wordt duidelijk wie dit jaar de trofee voor beste puntervisser in ontvangst mag nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

1920x1132 gevonden 28 5 5ced06962bc7e

WEZEP - Gevonden: Wezep, Ruitersveldweg: Europese korthaar poes. Cypers/wit, Helaas geen chip of halsbandje. Wie kent of herkent deze dame, neem dan contact met 088-8113720 of mail  doc.kampen@dierenbescherming.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK VOOR MEKAAR

OLDEBROEK -  De gemeente wil initiatieven van inwoners graag ondersteunen en faciliteren waar dat kan. Daarom is er een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven. Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving, dat is Oldebroek voor Mekaar. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaal team

OLDEBROEK -  Jonge mantelzorgers zijn kinderen t/m 24 jaar die iemand thuis hebben wonen die langdurig ziek of gehandicapt is. Van 3 juni t/m 9 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorgers. Tijdens deze week worden jonge mantelzorger in het zonnetje! Gewoon omdat ze dat verdienen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jeugddienst 2 juni 2019 0519

WEZEP - Op zondag 2 juni is er 's avonds om 19.00 een jeugddienst in de Vredeskerk in Wezep. Het thema van de dienst is: 'Growing Together'.  De muziek wordt verzorgd door Berjan Welink + band. Ook de groep jongeren die deze zomer naar Roemenië gaan zullen een bijdrage leveren aan deze dienst. Na afloop is er koffie, thee, fris en wat lekkers. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo NIXzonderID

OLDEBROEK -  Tot 3 juni is de landelijke actie ‘NIXzonderID'. Deze periode vraagt de gemeente Oldebroek jongeren hun identiteitsbewijs (ID) alvast klaar te houden als zij drank of sigaretten kopen. Ook worden verstrekkers opgeroepen om de leeftijdscheck te doen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)