(advertentie)

alpha cursus

OLDEBROEK - Normaal gesproken zou in september gestart worden met een Alpha-cursus. Een Alpha-cursus is een soort basiscursus over het christelijke geloof: Er komen vragen aan bod als: Wat geloven we nu eigenlijk? Wie is Jezus? Hoe werkt de Heilige Geest? Maar ook: Wat is het verschil tussen religie en relatie? Hoe krijg ik een persoonlijke relatie met God als mijn Vader in de hemel?   

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

imke

OLDEBROEK - Goed Bezig Oldebroek daagt jou uit om mee te doen aan de #7dagenwater challenge. De challenge start op maandag 15 juni 0:00 uur en duurt tot zondag 21 juni 23:59 uur. Reset je drankgebruik; even geen suiker, cafeïne en/of alcohol drinken. Zeven dagen alleen water, jij kan dat! In Nederland hebben wij het beste kraanwater ter wereld. Daarbij is het goed voor je huid, concentratie en draagt het bij aan een gezonde leefstijl. Water drinken, heel normaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

DSC05285

ELBURG - De situatie rondom corona heeft het bestuur van Winter in de Vesting ertoe doen moeten besluiten om het gezellige winterevenement dit jaar niet door te laten gaan. Voorzitter Pruis betreurt de beslissing maar stelt de gezondheid en veiligheid van inwoners en bezoekers boven alles.

“Binnen het bestuur hebben we er lang en goed over gesproken en alle voors en tegens heel goed afgewogen. Het belangrijkste argument om het evenement dit jaar niet door te laten gaan is dat een grote toeloop van misschien veel te veel bezoekers echt niet in de hand te houden is. Dat moeten we in de huidige situatie niet willen en het risico voor de gezondheid is bij zo’n groot evenement voor de organisatie gewoon niet te verantwoorden.” 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

geld

OLDEBROEK - Eind januari heeft de gemeente aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2020 verstuurd. Degenen die de gemeente geen machtiging voor automatische afschrijving hebben verleend, moesten deze aanslag uiterlijk 30 april 2020 betalen. Veel mensen hebben nog niet betaald. Binnenkort gaat de gemeente hiervoor aanmaningen versturen. Daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht. Als u nog niet betaald heeft, kunt u deze extra kosten voorkomen door alsnog voor 1 juni 2020 de aanslag te voldoen. Als u via automatische incasso betaalt of een betalingsregeling hebt, hoeft u niets te doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

tanja

Aan het begin van de coronaperiode maakte ik een filmpje waarin ik iedereen opriep om vooral thuis te blijven. Nu, weken later, zijn we zo ver dat we weer wat meer kunnen en mogen. Nog een paar weken dan gaan de scholen weer helemaal open, mogen we weer op een terrasje zitten en kunnen we weer naar een restaurant. En dat is fijn. Dat is fijn voor de mensen die er van mogen genieten maar zeker ook fijn voor de mensen die er voor hun dagelijks brood van afhankelijk zijn.

Ook in Oldebroek is de corona-klap bij grote en kleine ondernemers hard aangekomen. Dat er nu weer wat mogelijkheden komen is heel goed, maar de maatregelen zorgen er ook voor dat mensen voorlopig nog niet op volle sterkte kunnen draaien. De opgelopen verliezen zijn niet zomaar goed gemaakt. En ja, ik kan me voorstellen dat je daar ’s nachts als ondernemer wakker van ligt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK -  De pilot met het programma Blitts gaat het voor inwoners van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek eenvoudiger maken om een omgevingsvergunning voor het bouwen aan te vragen. Met dit programma wordt u gemakkelijk en snel door de regelgeving geleid. In de proefperiode is een aanvraag ook goedkoper. Hoe meer mensen op deze manier een aanvraag doen, hoe succesvoller de proef kan verlopen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

collectebus 1160x880 7pt 440x580

OLDEBROEK -  In 2020 is de collecteweek van het Epilepsiefonds van 1 t/m 6 juni. De collectanten van het Epilepsiefonds gaan dit jaar niet met hun collectebus langs de deuren, omdat het fonds veiligheid voorop stelt. 'Dit was geen eenvoudig besluit', vertelt Joost Wijnhoud, directeur Epilepsiefonds. 'De collecteweek is een van de belangrijkste weken van het jaar voor ons fonds. Gelukkig biedt online collecteren uitkomst. zo kunnen onze collectanten toch collecteren, maar dan vanuit de veiligheid van hun eugen huis.'

Nieuwe kansen

Dankzij de inkomsten uit de collecteweek kunnen cruciale stappen gezet worden in epilepsie-onderzoek. Het epelepsiefonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek en biedt hulp en informatie. In de gemeente Oldebroek gaan al jaren collectanten langs de deuren. Er kan nu, dit jaar alleen digitaal gecollecteerd worden. Wilt u al die mensen die met epilepsie te maken hebben, steunen? Geef dan via epilepsie.nl/geef

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

wielink

WEZEP - Maandag 25 mei 2020 was een bijzondere dag voor het echtpaar D. Wielink en D. Wielink-van Werven. Zij mochten gedenken dat ze 65 jaar geleden samen in het huwelijk zijn getreden. Pa is altijd boer geweest en samen met ma hebben ze veel werk verzet op de boerderij aan het Jan Boerswegje. Inmiddels is de jongste zoon boer op deze plek. Op dit moment mogen ze nog samen zelfstandig wonen aan de Zuiderzeestraatweg. In het begin ging pa dagelijks op de fiets naar de boerderij, maar dat is door zijn hoge leeftijd niet meer mogelijk. Ze mogen samen genieten van alle zegeningen die ze ontvangen hebben. Samen kregen ze zes kinderen waarvan de oudste overleden is. Ook zijn er 30 kleinkinderen en 43 achterkleinkinderen. Burgemeester Tanja Haseloop feliciteerde het echtpaar via de telefoon en beloofde op een later tijdstip nog eens op de koffie te komen. In de avonduren brachten kinderen en kleinkinderen vanaf passende afstand hun felicitaties over.

Foto's Alida Bosma

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

buurt

OLDEBROEK - Ervaar jij geluidsoverlast van je buren? Te veel rook in de tuin? Groen over de schutting? Probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan Buurtbemiddeling wellicht iets voor je betekenen.

Door de coronacrisis kunnen er geen face-to-face afspraken gemaakt worden. Wel is Buurtbemiddeling bereikbaar voor telefonisch advies. Je kunt altijd je vraag bespreken en overleggen wat je in jouw situatie kunt doen. Je kunt ook bellen als jij je verhaal even kwijt wilt. Bel met Hettie Schoonhoven, coördinator, tijdens kantooruren (maandag tot en met woensdag) op telefoonnummer 0341 – 259433.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Gesprek met Willem Verwoerd manager zwembad de Veldkamp welke 22 mei weer open ging.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Gesprek met Suzanne Flier over kroonkurkenspaaractie voor de aanschaf van een rolstoelbus.

 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

wk 22 2 johan

ZWOLLE - Wie al weer in Isala is geweest, zal het zijn opgevallen: de tentvoor de ingang. Hier stelt Isala bezoekers en patiënten een paar vragen over hun gezondheid. Maar ook minder drukke gangen en wachtkamers, stickers op de grond die looproutes aangeven en plexiglas tussen de medewerkers achter de balie en u als patiënt.

Rustig start Isala de reguliere zorg weer op. ‘Maar de poliklinieken zien er nu wel anders uit’, zegt facilitair adviseur Johan Jonker. ‘Voordat poliklinieken weer patiënten mochten ontvangen, hebben wij met verschillende collega’s gekeken hoe wij zo veilig mogelijk kunnen werken voor patiënt en medewerker. Onlangs hebben wij nog een tweede ronde gedaan om te kijken of het werkt wat wij samen met de poliklinieken hadden bedacht.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

npv

ELBURG - Vrijdag 5 juni 2020 om 20:00 uur organiseren de afdelingen NPV en SGP Elburg een thema-avond rondom de nieuwe donorwet die per 1 juli 2020 in werking treedt. Tijdens deze avond zullen een drie-tal sprekers u informeren omtrent dit onderwerp.  dominee J. De Bruin (Chr. Ger. Kerk Elburg), mevrouw R. Heij (Advies & toerusting NPV) en de heer. H. Sonneveld (Anesthesioloog - intensivist Isala Zwolle). De algehele leiding van deze avond is in handen van de heer ing. E. Klein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Dorine

OOSTERWOLDE - Het sponsorgilde van VSCO'61 is net voor de coronacrisis uitgebreid met reclamebordsponsor Door Dorine Sport- en Wellnessmassage uit Elburg. Op sportpark De Heughte overhandigde Dorine Verheul daartoe de mooi gestylde borden officieel aan sponsorcommissielid Lammert Vlieger. De club is blij en trots op de nieuwe reclamebordsponsor en bood Door Dorine Sport- en Wellnessmassage als blijk van dank en waardering een fraai bloemstuk aan en wenste het jonge bedrijf veel zakelijk succes toe. Door de coronacrisis is de publicatie nu pas in gang gezet daar Door Dorine deze week weer is geopend en ook bij VSCO’61 is de bal weer gaan rollen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

opbouw1

WEZEP - De bouw van de Wezeper Veste gaat voorspoedig. De contouren van een vesting zijn nu zichtbaar. Zo kan men de "kantelen" zien, dat zijn de rechthoekige verhogingen op de muren die refereren aan de muren van een kasteel. ook de verstevigingspoeren in de muren lijken op een kasteelmuur. De buitenmuren zijn nu bijna geheel rondom klaar. Een tijdje geleden is de eerste officiële steen gelegd. Onlangs zijn de eerste opbouwen geplaatst. Het binnenwerk staat erop, ook hier kan nu het metselwerk beginnen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

drive2

OOSTERWOLDE (ADV) - Aankomende zaterdag 30 mei iwordt bij dorpshuis de Heerdt in Oosterwolde een drive thru  georganiseerd zodat je met je auto patat en snacks af kunt halen! Wel volgens de  RIVM regels natuurlijk. U kunt er terecht vanaf 16:00 tot 20:00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vriendschappen, ze bestaan in soorten en maten. Maar het begrip is nogal aan slijtage onderhevig, zoals bijvoorbeeld Facebook dat laat zien: een klik en je hebt een ‘vriend’. Waar de een het leuk of gezellig vindt om via dat medium contact te hebben met kennissen, bekenden, probeert (of pretendeert) een ander daarmee een groot netwerk te hebben. Echte vriendschap onderhoudt je langs andere weg. Maar wat is een echte vriend? En is een goede buur niet beter dan een verre vriend? Augustinus zei ooit: ‘Een vriend is iemand die alles van je weet, en toch van je houdt’. Eh …

Lees meer >

Anneke van der Velde foto door Freddy Schinkel FS589908 1

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – In deze tijden van corona moet je, als je als kerk je mensen wilt bereiken, creatief zijn. Dus verzorgde voorganger Anneke van der Velde de achterliggende periode ter inspiratie twaalf podcasts en twee livestream kerkdiensten zonder publiek. Op tweede Pinksterdag (1 juni) heeft ze nu een ‘hybride evenement’ in de Sint Annakapel gepland staan.

Hier kunnen maximaal dertig leden en belangstellenden weer een ‘gewone’ kerkdienst bijwonen. Tegelijkertijd wordt het gefilmd en kan er via livestream door andere belangstellenden worden meegekeken. ‘Ik weet zeker dat de oude muren van deze kapel zoiets nog nooit hebben gezien’, aldus een enthousiaste Anneke.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waterdruk

WEZEP - Als gevolg van een leidingbreuk is er in de Industrieweg en omgeving sprake van minder of geen waterdruk. Op dit moment zijn de reparatiewerkzaamheden ivan Vitens in volle gang. Verwacht wordt dat de storing om 01.00 uur is verholpen.

Nadat de storing is opgelost kan het zijn dat u nog korte tijd last heeft van bruin water. Laat het water doorlopen tot het weer helder is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gesprek met burgemeester Tanja Haseloop voor de wekelijkse update

 

Schrijf reactie (0 Reacties)