(advertentie)

WEZEP -  Lambert Jongetjes vertelt over de gevolgen van de tijdelijke sluiting van  restaurant en dagbesteding De Zeuven Heuvels in Wezep.

(advertentie)

 

(advertentie)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Basisschool “De Regenboog” was aan renovatie toe. Hiervoor was een krediet van 1.2 miljoen beschikbaar. In de commissievergadering deed het college  een voorstel om een nieuwe school, tegenwoordig IKC (Integraal Kind Centrum) te realiseren, op het terrein van de voormalige huishoudschool, het naastgelegen terrein.  En hiervoor een krediet van 2.4 miljoen beschikbaar te stellen. Nieuwbouw heeft vele voordelen, je kunt dan alles aanpassen naar de eisen des tijds. Tijdens de commissievergadering kwamen een aantal knelpunten naar voren. Zoals wat gebeurt er met de huidige huurders, er ontbrak een asbestinventarisatie. De commissie was huiverig, vooral met de asbest waren de ervaringen met b.v. het gemeentehuis niet goed. In de afgelopen raadsvergadering heeft de wethouder hierop geantwoord en aangegeven, dat het moeilijk op voorhand te duiden is wat het exact gaat kosten. Er is wel een spanbreedte aangegeven, maar hier kunnen wij niet zoveel mee. Toegezegd is, dat alles vanuit de onderwijshuisvestingsreserve gefinancierd zal worden. Totaal is er in de raadsvergadering een budget van 2.4 miljoen beschikbaar gesteld. De SGP heeft in de raadsvergadering aangegeven, dat dit het budget is, en dat de school hiervoor gerealiseerd moet worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

WEZEP -  Naar aanleiding van de maatregelen van het RIVM en de overheid ,gaat de bingo van de Supportersvereniging WHC op vrijdag 27 maart niet door.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

 

(advertentie)

Zonnepark Heidehoeksweg

De gemeenteraad heeft donderdag 5 maart jl. ingestemd met het bestemmingsplan Zonnepark Heidehoeksweg. Hiermee is weer een mooie stap gezetop weg naar een toekomst bestendige, klimaatneutrale energievoorziening in onze gemeente. De locatie van het zonnepark met een oppervlakte van circa 2,5 hectare is gelegen op een gedeelte van het voormalige recreatieterrein Heidehoek. Om tot de legalisatie van de huisvesting van arbeidsmigranten te komen op een gedeelte van het terrein, heeft de gemeente gezocht naar een totaalvisie voor deze, al jaren illegaal in gebruik zijnde locatie. Dit is nu gerealiseerd door het gedeelte wat bestemd was voor verblijfsrecreatie, te bestemmen voor huisvesting voor arbeidsmigranten en het andere deel zelf aan te kopen om daar het oprichten van een zonnepark mogelijk te maken. De raad heeft eerder al ingestemd met de aankoop van deze grond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

fruitboom

OLDEBROEK/ELBURG -  Milieu- en Natuurvereniging Groentje in Oldebroek en Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) hebben onlangs een cursus fruitbomen snoeien georganiseerd. Groentje en SLE hebben allebei als doelstelling om het landschap mooi, gevarieerd en natuurvriendelijk te houden. Hoogstamfruitbomen verfraaien de omgeving door de prachtige bloei en dragen bij aan de biodiversiteit. Het regelmatig snoeien van fruitbomen bevordert de groei en de vruchtvorming en het voorkomt ziektes zo veel mogelijk. De eerste cursusochtend vond plaats in een boomgaard bij Doornspijk met 50 bomen, allemaal oude appel- en perenrassen zoals Notarisappel en Dirkjespeer. Na een eerste uitleg voerden de 30 deelnemers onderhouds-snoei uit aan deze oude fruitbomen onder begeleiding van ervaren snoeiers. Onder andere werden steile en elkaar ‘kruisende’ takken weggehaald. Dit alles met het doel om de kroon ruim en licht te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

passage

WEZEP - In verband met de coronacrisis gaat de ledenbijeenkomst  van Passage Wezep- Hattemerbroek van 23 maart 2020 niet door.  Deze bijeenkomst zou gehouden worden in de Kruiskerk, Kerkweg 6 te Wezep.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK -  Ook de gemeenteraad heeft besloten om in ieder geval tot 6 april 2020 geen fysieke bijeenkomsten te houden in verband met het coronavirus. De geplande commissievergaderingen gaan niet door. Op woensdag 18 maart 2020 stond een (extra) commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving gepland over de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeenteraad bereidt de gevraagde reactie op de RES nu schriftelijk voor. Belanghebbenden en betrokkenen die hadden willen inspreken, kunnen hun tekst deze week mailen aan de griffier via griffie@oldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

holding hands 752878 1920

OLDEBROEK - ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’. Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

 

 

drinken

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater door het coronavirus (COVID-19). Drinkwaterbedrijven kunnen ook tijdens een grieppandemie 24/7 schoon en veilig drinkwater leveren. Dit doen ze onder andere door volautomatisch te werken, op afstand te telewerken, noodstroomvoorziening in orde te hebben en hulpstoffen in voorraad te hebben.

Drinkwater is onmisbaar en daarom hebben drinkwaterbedrijven zoals Vitens een wettelijke plicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van de gevaren is personeelsuitval door een grieppandemie. Alle drinkwaterbedrijven hebben plannen gemaakt. Hierin staat beschreven op welke manier het maken van drinkwater altijd door kan gaan. In de plannen staan bijvoorbeeld maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Maar ook maatregelen en plannen voor wanneer het virus echt tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt goed naar de adviezen van de rijksoverheid gekeken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vnog

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een  nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.

Lees meer >

90281814 2817847188300575 6598365274821361664 o


Onze zorg, hulpverleners en al die mensen die ons land draaiende houden strijden momenteel dag en nacht tegen het Coronavirus/ COVID-19. Zij vechten letterlijk voor onze levens en onze maatschappij. Dit is een groot en luidruchtig applaus waard, een hart onder de riem. Dinsdag 17-3 om 20:00 willen wij massaal en in heel Nederland een luid applaus aan al deze mensen laten horen. Met elkaar en vooral samen komen we deze moeilijke tijd door. Doe jij mee? Film het en gooi het online zodat ook de harde werkers dit terug kunnen zien.Deze oproep gaat momenteel rond en de initiatiefnemers hopen dat jij mee gaat doen.

Lees meer >

GOED BEZIG

OLDEBROEK -  Vanwege de coronamaatregelen worden alle naschoolse en onderschoolse sportactiviteiten waar Goed Bezig Oldebroek bij betrokken is tot en met maandag 6 april 2020 afgelast. Het gaat om al onze gymlessen en (naschoolse) activiteiten, al dan niet in combinatie met verenigingen. Daarnaast zijn ook alle naschoolse activiteiten die door lokale aanbieders worden georganiseerd en op onze flyer en poster zijn genoemd tot en met maandag 6 april 2020 afgelast. Goed Bezig wacht af wat er na 6 april gaat gebeuren en nader bericht volgt dan.

ggd

Het aantal vastgestelde besmettingen in Noord- en Oost-Gelderland is op dit moment: 48. Hoeveel patiënten weer zijn genezen, neemt de GGD in dit cijfer niet mee.  De GGD NOG meldt het aantal vastgestelde positieve testen. Dit geeft geen compleet beeld over het aantal besmettingen in Noord- en Oost-Gelderland, omdat er nu waarschijnlijk ook besmettingen zijn bij de doelgroep die buiten het testbeleid valt.

16 maart
1 nieuwe besmetting bij een inwoner van gemeente Heerde
2 nieuwe besmettingen bij inwoners van gemeente Apeldoorn
1 nieuwe besmetting bij een inwoner van gemeente Putten 
1 nieuwe besmetting bij een inwoner van gemeente Harderwijk

Foto Stefan Verkerk NewsUnited

WEZEP - De Koninklijke Marechaussee en de politie hebben maandag bij het spoor in Wezep urenlang gezocht naar een vermist persoon, die uiteindelijk in goede gezondheid is aangetroffen. De politie had een helikopter ingezet en de marechaussee kamde met meerdere voertuigen de omgeving uit. Ook defensiemedewerkers, boa’s van Staatsbosbeheer en het team incidentenbestrijding van spoorbeheerder ProRail waren bij de zoekactie betrokken. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Willem van den Beld belde vanmorgen met Paul Werkman over de afgelaste bijeenkomst van Hoog over Wezep die voor morgenavond gepland was. Hij wil alle burgers van de gemeente Oldebroek oproepen om zelf de stuitingsbrief te ondertekenen en op te sturen. Een voorbeeld van deze stuitingsbrief is te vinden via www.hoogoverwezep.nl. Op deze website is ook meer info te vinden over dit onderwerp. 

Door voor 1 april een stuitingsbrief naar het ministerie te sturen kun je ook de komende 5 jaar een schadevergoedinging aanvragen. Wanneer dit niet gebeurt zal men geen recht meer hebben om een dergelijke vergoeding aan te vragen. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - In de gemeente Oldebroek is het coronavirus ook geconstateerd. Hier leest u meer over de dienstverlening van de Gemeente Oldebroek, wat u kunt doen om verspreiding van het virus te voorkomen en waar u informatie kunt vinden.

Vragen over het coronavirus

  • Kijk eerst op de websites rijksoverheid.nl/coronavirus of www.rivm.nl voor antwoord op veel vragen en actueel nieuws. Deze websites worden elke dag bijgewerkt.
  • Bel 0800 - 1351. Dit is de landelijke informatielijn en elke dag bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Lees meer >

bakenlogo

OLDEBROEK - Ook Zorgverlening Het Baken neemt verregaande maatregelen om besmetting met het Coronavirus zoveel mogelijk in te perken en sluit per direct de voordeuren van alle locaties voor bezoek en externe relaties, tot tenminste 6 april 2020. De eerstelijnspraktijk sluit per direct, evenals de Dagbegeleiding en ook de inzet van onze vrijwilligers valt hieronder. ‘We brengen de intensiteit van de onderlinge contacten flink terug op onze locaties. Zo kunnen wij ons volledig richten op de zorg aan onze kwetsbare bewoners, die vanzelfsprekend doorgaat,’ aldus bestuurder Silvia Timmer.

Lees meer >