(advertentie)

ocoos

OOSTERWOLDE - Het Oranje Comité Oosterwolde heeft een nieuw logo. Communicatiebureau Bureau Hanze uit Elburg is gevraagd een duidelijk en herkenbaar logo te ontwerpen dat goed past bij de activiteiten die het comité organiseert. “Het Oranje Comité vervult een belangrijke rol voor jong en oud in Oosterwolde. We vonden het daarom erg leuk om dit voor hen te doen,” vertelt Colin Pelleboer.  Jennifer Wastenecker mocht als voorzitter van het Oranje Comité het nieuwe logo als eerste in ontvangst nemen. Zij legt uit waarom het Oranje Comité graag een nieuw logo wilde. “We zijn een bruisende organisatie met energieke mensen, daar hoort ook een herkenbaar logo bij. Het logo wordt niet alleen toegepast op de website en social media, maar ook op onze kleding en reclame-uitingen. We vonden het belangrijk dat er elementen van Oosterwolde, onze activiteiten en het koningshuis in het logo verwerkt werden. Dat is goed gelukt”, vertelt Jennifer trots.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

normal2453

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.    

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur! 

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

duif1

HATTEMERBROEK -  Het bestuur van postduivenvereniging  De Vriendschap heeft besloten om, in verband met coronavirus, de schenker/koper- en promotiebijeenkomst van de duivensport te annuleren.

(advertentie)

toerisme

REGIO -  Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Stichting Achterhoek Toerisme, RBT Rivierenland en de belangenorganisaties HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bundelen vanaf vandaag hun krachten. Als 'Gastvrij- Gelderland' spannen zij zich de komende periode in voor toeristische ondernemers en vragen daarbij steun van de provincie. De Gelderse toeristische sector - goed voor 2,8 miljard euro aan directe bestedingen en bijna 70.000 banen - is hard geraakt en staat door het virus zo goed als stil. “Je kunt dit seizoen nooit meer inhalen en het seizoen start vandaag”, zegt Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON. Het is daarom tijd om stappen te ondernemen en de handen ineen te slaan onder de noemer Gastvrij-Gelderland. Samen vertegenwoordigen deze organisaties meer dan duizend bedrijven uit de sector. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

UNICEF Kinderrechten Filmfestival

Wat gaat mijn kind de komende weken thuis de hele dag doen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen ook thuis blijven leren? UNICEF heeft veel lesmaterialen online staan die je kunt gebruiken om deze weken te overbruggen, zodat het leren thuis gewoon door kan gaan. De tips van Unicef zijn vooral bedoeld voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Maar veel van de tips kun je ook thuis gebruiken.

UNICEFzet een paar opties voor je op een rij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

IMG 8161

WEZEP - Voor Berna Littel ziet het leven er weer iets rooskleuriger uit. Berna lijdt aan de ziekte Parkinson en woont samen met haar man Theo in bij haar dochter en haar gezin. Sinds kort beschikken Berna en haar man Theo over een eigen ruimte in de vorm van een woonunit die aan het woonhuis vastzit. Niet alleen levert dit meer privacy op, maar de unit is zo ingericht dat Berna makkelijk met haar rolstoel kan manouvreren en bovendien: ze kan weer douchen! Omdat de familie Annet Prinsen van de gemeente Oldebroek dankbaar is voor al haar hulp, mocht zij de woonunit 'officieel' openen.

Foto's Alida Bosma

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

coro

OLDEBROEK -- Vanaf nu geeft   GGD Noord- en Oost-Gelderlandgeen dagelijkse update meer van het aantal besmettingen in regio NOG. Door het veranderde testbeleid is de dagelijkse update geen complete weergave meer. Het aantal besmettingen wordt nu doorgegeven aan het RIVM.  Zij maken daarmee een overzicht voor heel Nederland.

(advertentie)

WEZEP -  Lambert Jongetjes vertelt over de gevolgen van de tijdelijke sluiting van  restaurant en dagbesteding De Zeuven Heuvels in Wezep.

(advertentie)

 

(advertentie)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Basisschool “De Regenboog” was aan renovatie toe. Hiervoor was een krediet van 1.2 miljoen beschikbaar. In de commissievergadering deed het college  een voorstel om een nieuwe school, tegenwoordig IKC (Integraal Kind Centrum) te realiseren, op het terrein van de voormalige huishoudschool, het naastgelegen terrein.  En hiervoor een krediet van 2.4 miljoen beschikbaar te stellen. Nieuwbouw heeft vele voordelen, je kunt dan alles aanpassen naar de eisen des tijds. Tijdens de commissievergadering kwamen een aantal knelpunten naar voren. Zoals wat gebeurt er met de huidige huurders, er ontbrak een asbestinventarisatie. De commissie was huiverig, vooral met de asbest waren de ervaringen met b.v. het gemeentehuis niet goed. In de afgelopen raadsvergadering heeft de wethouder hierop geantwoord en aangegeven, dat het moeilijk op voorhand te duiden is wat het exact gaat kosten. Er is wel een spanbreedte aangegeven, maar hier kunnen wij niet zoveel mee. Toegezegd is, dat alles vanuit de onderwijshuisvestingsreserve gefinancierd zal worden. Totaal is er in de raadsvergadering een budget van 2.4 miljoen beschikbaar gesteld. De SGP heeft in de raadsvergadering aangegeven, dat dit het budget is, en dat de school hiervoor gerealiseerd moet worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

WEZEP -  Naar aanleiding van de maatregelen van het RIVM en de overheid ,gaat de bingo van de Supportersvereniging WHC op vrijdag 27 maart niet door.

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

Zonnepark Heidehoeksweg

De gemeenteraad heeft donderdag 5 maart jl. ingestemd met het bestemmingsplan Zonnepark Heidehoeksweg. Hiermee is weer een mooie stap gezetop weg naar een toekomst bestendige, klimaatneutrale energievoorziening in onze gemeente. De locatie van het zonnepark met een oppervlakte van circa 2,5 hectare is gelegen op een gedeelte van het voormalige recreatieterrein Heidehoek. Om tot de legalisatie van de huisvesting van arbeidsmigranten te komen op een gedeelte van het terrein, heeft de gemeente gezocht naar een totaalvisie voor deze, al jaren illegaal in gebruik zijnde locatie. Dit is nu gerealiseerd door het gedeelte wat bestemd was voor verblijfsrecreatie, te bestemmen voor huisvesting voor arbeidsmigranten en het andere deel zelf aan te kopen om daar het oprichten van een zonnepark mogelijk te maken. De raad heeft eerder al ingestemd met de aankoop van deze grond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fruitboom

OLDEBROEK/ELBURG -  Milieu- en Natuurvereniging Groentje in Oldebroek en Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) hebben onlangs een cursus fruitbomen snoeien georganiseerd. Groentje en SLE hebben allebei als doelstelling om het landschap mooi, gevarieerd en natuurvriendelijk te houden. Hoogstamfruitbomen verfraaien de omgeving door de prachtige bloei en dragen bij aan de biodiversiteit. Het regelmatig snoeien van fruitbomen bevordert de groei en de vruchtvorming en het voorkomt ziektes zo veel mogelijk. De eerste cursusochtend vond plaats in een boomgaard bij Doornspijk met 50 bomen, allemaal oude appel- en perenrassen zoals Notarisappel en Dirkjespeer. Na een eerste uitleg voerden de 30 deelnemers onderhouds-snoei uit aan deze oude fruitbomen onder begeleiding van ervaren snoeiers. Onder andere werden steile en elkaar ‘kruisende’ takken weggehaald. Dit alles met het doel om de kroon ruim en licht te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

passage

WEZEP - In verband met de coronacrisis gaat de ledenbijeenkomst  van Passage Wezep- Hattemerbroek van 23 maart 2020 niet door.  Deze bijeenkomst zou gehouden worden in de Kruiskerk, Kerkweg 6 te Wezep.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuisoldebroek

OLDEBROEK -  Ook de gemeenteraad heeft besloten om in ieder geval tot 6 april 2020 geen fysieke bijeenkomsten te houden in verband met het coronavirus. De geplande commissievergaderingen gaan niet door. Op woensdag 18 maart 2020 stond een (extra) commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving gepland over de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeenteraad bereidt de gevraagde reactie op de RES nu schriftelijk voor. Belanghebbenden en betrokkenen die hadden willen inspreken, kunnen hun tekst deze week mailen aan de griffier via griffie@oldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

holding hands 752878 1920

OLDEBROEK - ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’. Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

 

drinken

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater door het coronavirus (COVID-19). Drinkwaterbedrijven kunnen ook tijdens een grieppandemie 24/7 schoon en veilig drinkwater leveren. Dit doen ze onder andere door volautomatisch te werken, op afstand te telewerken, noodstroomvoorziening in orde te hebben en hulpstoffen in voorraad te hebben.

Drinkwater is onmisbaar en daarom hebben drinkwaterbedrijven zoals Vitens een wettelijke plicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van de gevaren is personeelsuitval door een grieppandemie. Alle drinkwaterbedrijven hebben plannen gemaakt. Hierin staat beschreven op welke manier het maken van drinkwater altijd door kan gaan. In de plannen staan bijvoorbeeld maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Maar ook maatregelen en plannen voor wanneer het virus echt tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt goed naar de adviezen van de rijksoverheid gekeken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vnog

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een  nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.

Lees meer >