(advertentie)

IMG 3829

WEZEP -  De projectgroep avond4daagse Wezep e.o.laat weten dat de avond4daagse van 2020 niet doorgaat. De projectgroep zegt daarover het volgende: 'Het coronavirus heeft ons allemaal in de greep. Zoals het er nu voorstaat zullen we zeker nog een aantal maanden te maken krijgen met het virus. Veiligheid heeft bij de projectgroep altijd de boventoon gevoerd. Het algemene gezondheidsrisico is de belangrijkste reden voor ons besluit. Wij kunnen de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen niet waarborgen. Ter bescherming van iedereen is daarom het evenement afgelast.'

De 40ste avond4daagse van 2021 staat voorlopig gepland van 31 mei tot en met 3 juni!

 

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Door het vreselijke virus zijn we veel thuis of maken juist overuren doordat we een bepaald beroep hebben . We willen graag weten wat de dagelijkse bezigheden zijn van de inwoners van de gemeente Oldebroek . Daarom vragen we aan jullie een leuke vlog of filmpje te maken en het op te sturen naar Henk Tabois ... hij gaat kijken of jouw vlog geplaatst gaat worden . h.tabois@gmail.com

Deze is van Gerdien. Zij heeft een leuke tip.

De kinderen van Anneloes Spijkers laten zien hoe ze hun schooltaken thuis doen.

(advertentie)

gemeente

OLDEBROEK - Het corona-virus heeft grote gevolgen, zeker ook voor ondernemers. De gemeente Oldebroek ontving van MKB Nederland Regio Zwolle en VNO-NCW Regio Zwolle een open brief over wat gemeenten in deze periode op lokaal niveau voor ondernemers kunnen betekenen. Ook heeft het college vragen vanuit de gemeenteraad gekregen over welke lokale lastenverlichting mogelijk is. Het doel is natuurlijk om zoveel als mogelijk is ervoor te zorgen dat ondernemers in deze crisis staande blijven. Mede naar aanleiding van deze signalen en vragen van ondernemers heeft de gemeente Oldebroek besloten om ondernemers desgevraagd uitstel van betaling te verlenen voor de lokale heffingen.

Lees meer >

(advertentie)

IMG 8236

HATTEM (advertentie) - Donderdag heeft Welkoop Hattem de deuren geopend van de nieuwe winkel.  Er is een nieuw pand gebouwd van 1700 meter waarin alle welkoop artikelen mooier gepresenteerd kunnen worden en waar het prettig winkelen is.  'Zolang het mag in verband met  de coronacrisis zullen we open zijn. We hebben wel een aantal maatregelen getroffen, zo kunt u alleen per pin betalen en houden we  zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.,'vertelt eigenaresse  Ingrid van Stokkom  Tot en met zaterdag is er 20 % korting op alles. 

Foto's Alida Bosma

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

provincie

ARNHEM - Er zijn meer laadpunten nodig om alle auto’s in 2030 elektrisch te kunnen voeden. Dat vraagt menskracht en specifieke kennis van gemeenten. De provincies Gelderland en Overijssel gaan gemeenten hierbij ondersteunen. Zij ondertekenen hiervoor met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de samenwerkingsovereenkomst Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Gedeputeerde Staten(GS) van Gelderland en Overijssel hebben ingestemd met deze overeenkomst.  Op 23 maart is het (digitale) tekenmoment voor deze samenwerkingsovereenkomst. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

extra

In korte tijd zijn er in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die tijdens de coronacrisis willen helpen in de zorg. De verschillende initiatieven zijn gebundeld aan de vraag van zorgorganisaties op https://www.extrahandenvoordezorg.nl/. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

gemeente

OLDEBROEK -  In verband met de gevolgen van het coronavirus kunnen ondernemers bij uitzondering uitstel van betaling aanvragen voor gemeentelijke belastingen. Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de gemeente Oldebroek vragen om uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. U geeft in uw aanvraag aan hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. U krijgt standaard 3 maanden uitstel en er wordt geen invorderingsrente berekend. Als de gemeentenaar aanleiding van uw informatie tot ander inzicht komt over het uitstel van de betalingsverplichting, wordt contact met u opgenomen. Het uitstel kan worden verlengd, mocht het verloop van de pandemie daartoe aanleiding geven.

Lees meer >

(advertentie)

180219 HdP

ARNHEM -  Bijna al het werk bij de provincie Gelderland gaat de komende tijd door. Wel zullen de meeste medewerkers vanuit huis werken. Interne overleggen en vergaderingen  worden zoveel mogelijk op een andere manier georganiseerd, zoals via skype.

Lees meer >

(advertentie)

 

(advertentie)

29978 002

ELBURG/OLDEBROEK -  Na een oproep van de Lionsclub Elburg-Oldebroek aan de inwoners van de gemeenten Elburg en Oldebroek is er een recordaantal van 831.243 Douwe Egberts koffiepunten in de daarvoor bestemde dozen bij de supermarkten gedeponeerd. Dit groot aantal koffiepunten was goed voor 1736 pakken Douwe Egberts koffie. Deze pakken koffie zijn op vrijdag 13 maart door de Lionsclub overhandigd aan de Voedselbank Elburg Oldebroek. De pakken worden door de Voedselbank verspreid over het jaar uitgereikt aan hun cliënten, zo`n 160 per maand. De pakken koffie zijn zeer welkom, de cliënten van de voedselbanken krijgen niet vaak koffie aangeboden omdat het product niet of nauwelijks bederfelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

HATTEMERBROEK - De bingo van PV De Vriendschap is afgelast. De bingo zou worden gehouden op zaterdag 28 maart.

masters

OLDEBROEK - De verenigingen waren er klaar voor, een indrukwekkend veld vol wereldtoppers zou starten, maar helaas: Dutch Masters of Motocross 2020 gaat niet door. Het was voor de KNMV en partners een flinke knoop om door te hakken, maar de impact van de coronacrisis maakt doorzetten dit seizoen onmogelijk. Door de maatregelen tegen het coronavirus viel vorige week al het doek voor de openingsronde in Harfsen op 29 maart. Daarnaast hebben we te maken met verschuivingen in de WK-kalender. Hierdoor ging er al een streep door de Dutch Masters-finale voor de 250cc en 500cc tijdens de Zwarte Cross. Ook andere ‘vrije’ weekends lopen in rap tempo vol. Dat maakt het verplaatsen van racedagen moeilijk, zo niet kansloos. Kortom: er is geen mogelijkheid meer om een volwaardige Dutch Masters of Motocross-competitie te houden in 2020.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Door het vreselijke virus zijn we veel thuis of maken juist overuren doordat we een bepaald beroep hebben . We willen graag weten wat de dagelijkse bezigheden zijn van de inwoners van de gemeente Oldebroek . Daarom vragen we aan jullie een leuke vlog of filmpje te maken en het op te sturen naar Henk Tabois ... hij gaat kijken of jouw vlog geplaatst gaat worden . h.tabois@gmail.com

Mededeling V1.1

OLDEBROEK – De Chr. Oranjevereniging Oldebroek en de Stichting Streetrace zijn druk in overleg met de Gemeente Oldebroek en de andere Oranje verenigingen en comités in de Gemeente Oldebroek over de doorgang, afgelasting en eventueel aanpassing van de activiteiten in april en mei. Adviezen van de Bond van Oranjeverenigingen, het landelijk 4 en 5 mei comité, voorschriften van de overheid en het RIVM, genomen beslissingen landelijk, vele zaken worden besproken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

7

ARNHEM – Het tv-programma 75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders van Omroep Gelderland zal vanwege de corona-crisis vanaf 30 maart vanuit de studio in Arnhem worden uitgezonden. Daarmee komen alle locatie-uitzendingen op de vijftien plaatsen in de provincie te vervallen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis oldebroek

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 5 maart 2020 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

  • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek.

De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek vastgesteld. Het doel daarvan is de huisvesting van arbeidsmigranten op voormalige camping de Heidehoek in Wezep legaal mogelijk te maken. Het besluit is genomen met 17 stemmen voor (de fracties van ChristenUnie, SGP, ABO, CDA en VVD), en 1 stem tegen (PvdA/Burgerpartij Oldebroek).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Door het vreselijke virus zijn we veel thuis of maken juist overuren doordat we een bepaald beroep hebben . We willen graag weten wat de dagelijkse bezigheden zijn van de inwoners van de gemeente Oldebroek . Daarom vragen we aan jullie een leuke vlog of filmpje te maken en het op te sturen naar Henk Tabois ... hij gaat kijken of jouw vlog geplaatst gaat worden . h.tabois@gmail.com

Schrijf reactie (0 Reacties)

ETZqx2sWkAg8o6t

DUU

OLDEBROEK - Alle huishoudens in Oldebroek moeten uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat bewoners energiebesparende maatregelen treffen. Er moet in de toekomst namelijk overgestapt worden op een duurzame verwarmingsinstallatie. Om woningeigenaren te stimuleren deel te nemen aan de energietransitie, helpt de overheid een handje. Ook private partijen, zoals banken, denken mee over de financiering van de energietransitie voor particulieren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK VOOR MEKAAR

OLDEBROEK - Momenteel zijn door maatregelen tegen het coronavirus veel dagbestedingen voor ouderen gesloten. Hierdoor zijn veel kwetsbare ouderen in de gemeente Oldebroek voor hun dagelijkse warme maaltijd afhankelijk van de maaltijdbezorging (Tafeltje Dekje) door Stichting Welzijn Ouderen. Door de toename van aanvragen zijn er met spoed nieuwe bezorgers nodig.De extra maaltijdbezorgers zijn vooral hard nodig in de kernen Wezep en Hattemerbroek.  Maar het team van maaltijdbezorgers in de andere kernen kan zeker ook hulp gebruiken.

Lees meer >