(advertentie)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 juli jongstleden stond de bespreking van de jaarrekening over 2019 op de agenda. En na jaren waarin de gemeente geld overhield, was er in 2019 voor het eerst sprake van een tekort. En wie naar de toekomstige ontwikkelingen kijkt, ziet al snel dat dit waarschijnlijk niet voor het laatst was. De problemen op het sociaal domein zijn te groot om door een gemeente als de onze zelfstandig te worden opgelost. Bij de overdracht van de zorgtaken van de landelijke overheid aan de gemeente, is er door de landelijke overheid te weinig geld gegeven. Het wel verlenen van zorg, maar er niet door betaald worden door Den Haag, zorgt ervoor dat onze potjes meer en meer leegraken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Donderdag 9 juni is er voor het eerst in de gemeenteraad van Oldebroek inhoudelijk gedebatteerd over de Regionale Energiestrategie (RES). Voor het gevoel van de SGP een doordenderende trein met een enorme impact.

We hebben in het debat onze vinger gelegd bij de participatie met inwoners. Onze eerdere bijdrage die op papier is aangeleverd vinden wij onvoldoende terug in de nu voorliggende concept-RES. De wethouder heeft wel toegezegd dat dit meegenomen wordt in de verdere uitwerking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

duurzaam

OLDEBROEK - Check hoe gezond de lucht in jouw huis is met de gratis CO2-meter van de Energiebieb. Zo ontdek je of jouw huis goed geventileerd wordt!

Leen gratis een CO2-meter: www.veluweduurzaam.nl/energiebieb.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

meidoornplein

REGIO - Gezonde binnensteden en dorpskernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en het economische vestigingsklimaat van Gelderland. De vitaliteit van veel Gelderse binnensteden en dorpskernen was voor de periode van COVID-19 al een zorgpunt. De huidige crisis heeft de positie van centrumgebieden nog verder aan het wankelen gebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

zoka1

WEZEP – Tijdens het Goed Bezig zomerkamp deden dertig kinderen mee aan twee dagen vol activiteiten. Het kamp richtte zich op kinderen die door omstandigheden niet op vakantie gingen of een extraatje konden gebruiken. “De kinderen hebben volop genoten van de spellen en activiteiten. Iedereen ging weer met een lach de deur uit”, aldus Laura Daanen namens het organiserende Goed Bezig Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

akkerfy

WEZEP - Sinds afgelopen 1 juli mag er weer gesport worden in de vestigingen Elburg en Wezep van de Akker. Het sporten gebeurd uiteraard op een veilige en verantwoorde manier. Om de veiligheid de sporters te kunnen waarborgen is het maximum aantal sporters in de zaal aangepast aan de richtlijnen van het RIVM.

Omdat het heel belangrijk is om te weten wie er komt sporten, kan iedereen zich van te voren aanmelden via de app of de website www.de-akker.nl, wanneer dit niet lukt is het natuurlijk ook mogelijk te bellen of te mailen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

spot

Vermist in Oldebroek: Schildpadpoes met wit "Spot"   (Bongersweg)

Informatie:

Amivedi Meldpunt Harderwijk
Tel.: 088-0064613
harderwijk@amivedi.com

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

CU

Zoals in de meeste gemeenten gebruikelijk is kijken we ook in Oldebroek halverwege het jaar vooruit naar het komende jaar. Het college van B&W stelt dan een perspectievennota (PPN) op, met een overzicht van de financiële situatie en worden er voorstellen gedaan voor de meerjarenbegroting 2021-2024. Alle fracties in de raad krijgen daarna de gelegenheid om daarop te reageren zodat de wensen en aanbevelingen meegenomen kunnen worden bij de opstelling van de begroting. Normaliter een mooie gelegenheid voor de fracties om punten aan te dragen waarvan ze vinden dat er extra inzet nodig is. De laatste jaren is het echter zoeken waar nog op bezuinigd kan worden om de begroting sluitend te krijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Gesprek met Carla Versluys over de campagne 'Wilde zwijnen voeren Dan teken je hun doodvonnis'.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

cam

OLDEBROEK - Camera in beeld is een politiesysteem die zoveel mogelijk (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden. U hoeft alleen aan te geven waar de camera is geplaatst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Getuigen gezocht

OLDEBROEK - De politie onderzoekt een geweldsdelict in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en is uw informatie relevant voor het lopende onderzoek. Het geweldsdelict heeft plaatsgevonden op maandag 20 juli 2020 tussen 20:00 uur en 22:00 uur in de omgeving van Van Asseltsweg te Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezoekersmonitor Landal

REGIO - De monitor bezoekersdrukte is inmiddels meer dan 150.000 keer door inwoners en bezoekers van de provincie Gelderland bekeken. Deze werd eind juni door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen - in opdracht van provincie Gelderland - gelanceerd om de drukte in kaart te brengen. Directeur Herre Dijkema: “Het is mooi om te zien dat de monitor zo goed voorziet in een wijze waarop we toch met elkaar op een veilige manier kunnen recreëren.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces ligt inmiddels een week achter ons. Traditioneel is die laatste vergadering in gemeenteland, maar ook voor mij, wel een beetje de aftrap van de zomer. Tegelijkertijd is het ook vaak nog wel een ‘heftige’ vergadering. Met bijvoorbeeld veel financiële onderwerpen. Belangrijk om goed met elkaar naar te kijken en over te spreken. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo

OLDEBROEK - Stichting Leergeld Noord-Veluwe zet zich in voor kinderen die opgroeien in moeilijke financiële omstandigheden. Als kinderen daardoor bijvoorbeeld geen lid kunnen worden van een sportclub, geen muzieklessen kunnen nemen, hun verjaardag niet kunnen vieren of niet mee kunnen met een excursie, kan Leergeld financieel ondersteunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek heeft in 2019 en 2020 diverse onderzoeken laten uitvoeren, waaronder de landelijke burgerpeiling. Hiermee heeft de gemeente veel waardevolle informatie opgehaald, vooral over de dienstverlening. Naar verwachting komt er dit najaar een actieplan waarin de uitkomsten van alle onderzoeken, zijn opgenomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gilde

OLDEBROEK - Op 18 november 2020 vindt de derde jaargang van de verkiezing van het beste familiebedrijf van Gelderland plaats. Dit wordt georganiseerd door Het Gelders Familiebedrijven Gilde. Wethouder Liesbeth Vos: “De familiebedrijven award onderstreept het belang van de familiebedrijven voor de economie. Deze verkiezing is een mooie kans om familiebedrijven in de gemeente Oldebroek op de kaart te zetten. Graag wil ik van u weten welke lokale familiebedrijven de gemeente hiervoor bij het Gelderse Familiebedrijven Gilde moet nomineren.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

upgrade

OLDEBROEK - Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf nu gratis laten (bij-)scholen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de campagne Upgrade Jezelf, onderdeel van Regio Zwolle. Ook de gemeente Oldebroek doet mee aan dit initiatief, net als negentien andere regiogemeenten (en de vier provincies.Voor de coronacrisis was de scholingsmogelijkheid voor medewerkers vanuit deze campagne al beschikbaar via (potentiële) werkgevers. Nieuw is dat individuele inwoners / medewerkers zich nu rechtstreeks kunnen aanmelden. Ook is de regeling voor werkgevers gunstiger gemaakt. Zo kunnen zij voor een onbeperkt aantal medewerkers een aanvraag indienen, is de scholingstermijn verlengd en is het opleidingsniveau niet meer begrenst. De aanvragen gaan zowel voor inwoners als werkgevers via het zogeheten Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hans

WEZEP - Kinderboerderij Voskuilerhoeve is een doneeractie begonnen voor een nieuw varkenshok en twee jonge hangbuikzwijntjes. De laatste twee zwijntjes waren op leeftijd en zijn onlangs overleden. Tot verdriet van vele jonge bezoekers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eco

KAMPEN - Boek een Ecotour door Kampen en ontdek de prachtige 'verborgen' tuinen en hofjes, ecologische adresjes en plekken in de stad waar je even de stilte van de stadsnatuur kan beleven. Ecotours worden in kleine groepjes gegeven om de verstilde sfeer te behouden.

Voor een overzicht van alle tours, meer informatie en reserveren: klik hier!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gesprek met Elbert Grootkarzijn over de op 25 juli te houden autopuzzeltocht.

Schrijf reactie (0 Reacties)