(advertentie)

kindcentrum

WEZEP - Op vrijdag a.s. 23 november wordt Kindcentrum De Schaapskooi feestelijk geopend. Overdag is er een feestelijk programma voor alle kinderen en om 17:00 uur zal Minister van Onderwijs, dhr. A. Slob, samen met wethouder mevrouw L. Vos en directeur J. Limbeck de officiële openingshandeling verrichten. Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn. Het Kindcentrum houdt open huis van 17:00 uur tot 18:30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

abo logo post

Afgelopen donderdag was de gemeenteraad weer aanzet. Een belangrijk avond met o.a. de begroting 2019. Met dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO over de besluiten vond.

  1. Vaststelling beleidsplan sociaal domein 2019-2022

Anita Klein Gansei nam het woord namens de ABO, maar kon hier tevens erg kort en krachtig over zijn. Het thema was uitvoerig besproken tijdens de commissie samenleving, waarbij ABO positief heeft gereageerd. Het beleidsplan is samen met inwoners van Oldebroek opgesteld, iets wat ABO van harte ondersteunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

KnipselPRIN

ELBURG - Henk van Os, voorzitter van Stichting Triple C uit Elburg mocht een kopieermachine in ontvangst nemen van Jack Bakker namens Canon Business Center Zwolle. Tijdens een recent bezoek en de daarop volgende telefonische gesprekken, heeft VAN ZON Arbeidsbemiddeling besloten een nieuw contract te tekenen voor een nieuwe printer (MFP). De goede jarenlange relatie tussen VAN ZON Arbeidsbemiddeling en Canon Business Center Zwolle, maar vooral de overtuiging “goed te doen” heeft Canon Business Center Zwolle doen besluiten dit project te steunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

cda gelderland

Al het asbest dat momenteel van de Gelderse daken wordt gehaald wordt opgeslagen. Het CDA pleit voor onderzoek naar technieken om het asbest af te breken. Na 2024 geldt er in Gelderland een verbod op asbesthoudende daken. Statenlid Daisy Vliegenthart: ‘Nu wordt alles in verpakte plastic zaken opgeslagen op 4 Gelderse stortplaatsen. Maar dat opslaan is de minst wenselijke vorm van afvalbeheer. We willen toekomstige generaties niet opzadelen met stapels asbest. Waarom investeren we niet in technieken die asbest daadwerkelijk afbreken?’ Het CDA wil extra inzet op het ontwikkelen van nieuwe innovaties en onderzoek naar bestaande technieken om asbesthoudend afval te verwerken tot herbruikbaar bouwmateriaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Waterschap Veluwe

REGIO - Het onttrekkingsverbod voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe, is verlengd tot en met 15 januari 2019. Na de droge en warme zomer, valt er ook in de herfst te weinig regen om het (grond)watertekort aan te vullen. De droogte houdt dus aan. En daardoor blijft ook het onttrekkingsverbod noodzakelijk.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “Een unieke situatie en we begrijpen dat het verlengen van het onttrekkingsverbod kan leiden tot overlast. We spannen ons maximaal in om problemen te voorkomen. Tegelijkertijd hebben we niet overal een oplossing voor. We moeten ook leren omgaan met de verandering van het klimaat.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek heeft op 6 november 2018 besloten om de omgevingsvisie Oldebroek voor vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Eigenlijk is de omgevingsvisie een brede toekomstvisie. Hierin gaat het niet alleen om bouwen, aanleggen, graven of andere ruimtelijke ontwikkelingen maar ook om onderwerpen als gezondheid en het milieu. Oldebroek hoort bij de eerste groep gemeenten die een Omgevingsvisie heeft opgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OLDEBROEK - Dinsdag 4 december is de laatste informatieavond over een geheel verzorgde reis naar Israël. Tevens is dit ook de officiële inschrijfavond. De reis gaat door bij voldoende deelname en er zijn nog enkele plaatsen vrij. De reis vindt plaatsin het voorjaar, de mooiste tijd in Israël,  van 4 t/m 13 maart 2019. U wordt gevraagd uw paspoort mee te nemen voor de juiste gegevens.

Bent u geïnteresseerd? Van harte welkom. De koffie staat klaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Foto schaatsen 2

OLDEBROEK - In januari organiseert Goed Bezig Oldebroek op vier woensdagmiddagen schaatslessen bij Flevonice in Biddinghuizen. Je kunt je hiervoor nog tot 1 december inschrijven. Met een bus gaan kinderen uit groep vier tot en met acht schaatsen op de kunstijsbaan. Ze krijgen een uur lang les in een groepje op hun eigen niveau.  Daarna is er tijd om zelf te schaatsen of te spelen in het Ice Funpark. De laatste keer wordt afgesloten met een heuse stempeltocht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

spolvo

WEZEP - KüchenTreff Wezep sponsort meisjes Instap en Pupil1 van OLVO, die uitkomen in de vierde divisie, met EEN trainingspak. Peter Drost reikte namens het bedrijf de trainingspakken uit.

De meisjes zijn erg blij met de trainingspakken en zullen ze tijdens de wedstrijden met trots dragen.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

img 0196

WEZEP - Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas met zijn pieten aan in Nederland. Op woensdag 28 november brengen een aantal van zijn pieten een bezoek aan de Pietengym in Wezep. Kinderen van 3 tot en met 5 jaar kunnen zich inschrijven voor deze activiteit.

Om 13:30 uur start de eerste ronde voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar. Zij hopen rond 14:45 uur hun diploma in ontvangst te nemen. Vanaf 15:15 tot 16:30 uur is het de beurt aan kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Op weg naar hun diploma doen de kinderen aan dans, gym en spel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

dorpsoverleg

HATTEMERBROEK - Het Dorpsoverleg Hattemerbroek nodigt inwoners van Hattemerbroek en andere belangstellenden van harte uit voor het Dorpsgesprek Hattemerbroek op 29 november in de Bouwakker. Aanvang 19.30 uur.  De agenda voor deze avond is gevarieerd met onder andere een speeddate met de lokale verenigingen,  de Bloem van Hattemerbroek, het nieuwe college van burgemeester en wethouders zal zich presenteren, wat doet het Straathoekwerk in Hattemerbroek en wat heeft het Dorpsoverleg Hattemerbroek het afgelopen jaar voor Hattemerbroek kunnen doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 6937

OOSTERWOLDE - De Sinterklaasactie in Oosterwolde is van start gegaan. De actie gaat door tot en met 5 december. De uitreiking van de 10 prijspakketten vindt plaats op maandagavond 10 december in dorpshuis de Heerdt in Oosterwolde. Bij elke 2,50 euro aan boodschappen ontvangt de klant een stempel.

Er doen 10 winkeliers mee aan deze actie en zij zijn te herkennen aan de actieposter bij de deur van de winkelier. In totaal worden er 10 pakketten verloot.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cohen

ELBURG - Op uitnodiging van de Stichting Vrienden Museum Sjoel Elburg spreekt mr. Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam op donderdag 29 november in de Ichtuskerk over ‘De actualiteit van Cleveringa’.Op 26 november 1940 houdt prof. Cleveringa een gedenkwaardige lezing over het ontslag van zijn joodse collega en leermeester prof. Meijers. De moeder van Job Cohen was bij deze indrukwekkende bijeenkomst aanwezig en zij heeft dat indertijd op paper gezet. Hoe heeft zij het destijds beleefd? Job Cohen vertelt er over en dat verhaal is voor hem  de aanleiding om over de zorgen in onze tijd ten aanzien van rechtstaat en democratie te spreken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (2 Reacties)

motie laagvliegen

REGIO - Provinciale Staten heeft vandaag in grote meerderheid een motie van GroenLinks aangenomen waarmee het krachtig uitspreekt dat laagvliegen boven Gelderland onacceptabel is. Lelystad Airport kan niet open voordat de laagvliegroutes van tafel zijn. 

Statenlid Anne Wieggers: "Laagvliegen is voor ons onacceptabel en staat haaks op alle maatregelen die we aan de grond nemen om onze inwoners en onze natuur te beschermen".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 0694

WEZEP - Psssssst… heb je het al gehoord? Sinterklaas en zijn Pieten logeren dit jaar weer in Wezep! Na het ongeëvenaarde succes van voorgaande jaren heeft Sinterklaas besloten om ook dit jaar weer samen met zijn Pieten in Wezep te komen logeren. Het Pietenhuis wordt op zaterdag 17 november, na de intocht, officieel geopend. In 2015 kwam de activiteitencommissie ‘Wezep Ons Winkelcentrum’ met het initiatief om een Pietenhuis te openen in Wezep. Hiervoor werd de samenwerking gezocht met de Wezepse Korfbalvereniging Rood-Wit. Tot groot succes, want Het Pietenhuis werd de afgelopen jaren door honderden kinderen bezocht. En ook dit jaar hoopt Het Pietenhuis veel kinderen een onvergetelijke Sinterklaastijd te bezorgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8296

WEZEP - Woensdagmiddag 14 november konden kinderen zich vermaken met een workshop paracords knopen. Allerlei soorten knopen werden aangeleerd om leuke armbandjes te maken maar zelfs poppetjes en Libelles konden vervaardigd worden .Deze workshop werd gehouden bij de Boni in Wezep.

Foto's Alida Bosma

Schrijf reactie (0 Reacties)

header sinterklaasjournaal

ELBURG - Het duurt niet zo heel lang meer dat de stoomboot van Sint Nicolaas en z’n gevolg aankomt in Nederland. Spanning en sensatie voor de kinderen. Natuurlijk komt de stoomboot zaterdag 17 november weer aan in Elburg. Maar er is al gedoe…. De Banket-Piet kan namelijk niet op tijd in Elburg zijn. Hoe gaat dát aflopen? De kinderen kunnen het vanaf vandaag zien in het Elburger Sinterklaasjournaal. Nu de Banket-Piet de haven van Elburg niet op tijd haalt gaan de andere Pieten de strijd met elkaar aan om de “banket-Piet van het jaar” te worden. Hoe gaat Sinterklaas om met al dat gedoe? Lukt het wel om op tijd met de pakjesboot in Elburg aan te komen? Kunnen de kinderen hun schoen wel op tijd zetten? Kijk naar het Elburger Sinterklaasjournaal!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Affiche Open Show 2018

OLDEBROEK - Vrijdag 23 november opent  de 60-jarige Vogelvreugd Oldebroek om 19.00 uur een jubileumtentoonstelling in de Talter. Tot 22.00 uur kunt u rondlopen op deze tentoonstelling. Zaterdag 24 november is de tentoonstelling eveneens te bezichtigen en dan zijn belangstellenden welkom van 10.00 tot 17.00 uur open. Gastinzenders en leden van Vogelvreugd hebben een prachtige variatie aan vogels ingeschreven waaronder lipochroom in wit, geel of rood, maar ook met witte pennen, melanine met wit, geel, rood of in kobalt,.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gravin

WEZEP - Graaf van Limburg Stirum en Gravin van Sminia hebben alles in gereedheid gebracht om hun gasten te ontvangen in landhuis IJsselvliedt te Wezep op vrijdag 30 november a.s. Om 18.45 uur worden deze speciale gasten verwacht, die middels een ludiek oud vervoermiddel naar de ingang van de karakteristieke villa gebracht worden. Hier vormen bezoekers een welkomsthaag  voor de eerbiedwaardige gasten. Daarna gaat iedereen naar binnen om plaats te nemen in de grote zaal voor een filmavond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)