9e jaargang | woensdag 23 april 2014
| RSS
Informatieavond over Flexibel huisvestingsbeleid
donderdag 23 februari 2012 22:35

WEZEP - Het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek heeft ingestemd met de concept beleidsnotitie 'Flexibele huisvesting voor tijdelijk wonen en logies'. Het concept biedt een basis om met de samenleving in gesprek te gaan over Flexibele huisvesting. De concept beleidsnotitie moet als kader dienen voor flexibele huisvesting voor tijdelijk wonen en logies. Waaronder het huisvesten van arbeidsmigranten. De verzoeken om huisvesting van EU-flexwerkers in de Willem de Zwijger-kazerne en de Heidehoek waren aanleiding tot het opstellen van beleid.

Samenleving betrekken bij beleidsvorming

De concept beleidsnotitie 'Flexibele huisvesting voor tijdelijk wonen en logies' dient als basis voor het college om de samenleving te informeren ėn te raadplegen. 'Graag gaat het college hierover in gesprek met de samenleving. De inbreng van de samenleving wordt meegewogen in de besluitvorming voor een ontwerpnotitie', aldus wethouder Ten Hove.

Inspraakronde voor voorstel aan gemeenteraad

Na de gesprekken met de samenleving gaat het college weer om tafel om de inbreng van de samenleving in de notitie te verwerken. Deze notitie ligt daarna ter inzage voor formele inspraak. Na verwerking van de inspraakreacties wordt het beleid aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Bijeenkomst met samenleving

Het college nodigt de samenleving van harte uit om op 7 maart 2012 vanaf 19.30 uur in het dorpshuis Wezep in gesprek te gaan over de concept beleidsnotitie.

De partijen die eerder hebben aangegeven dat zij meewillen denken over het beleid zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Sinds woensdag 1 februari 2012 staat de concept beleidsnotitie op www.oldebroek.nl, onder Wonen en leven/Ruimtelijke plannen.


 

 
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren na te zijn ingelogd.

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Live luisteren naar LOCOfm

Liciten wigh WMPLiciten wigh WinampLiciten wigh Real

Weer

Weersverwachting
Oldebroek
Meer weer in Oldebroek

LOCO FM StudioCam

Zoeken

Stichting Lokale Omroep Oldebroek • Zuiderzeestraatweg 498 • 8091 CT Wezep • Tel: 038 376 2981 • E-mail: info@locourant.nl