boerderij

De fracties van de ChristenUnie en de SGP willen dat gezinsbedrijven niet met extra lasten geconfronteerd worden bij de invoering van het nieuwe plussenbeleid van de Provincie Gelderland. Bedrijven die van oudsher het landschap hebben bepaald als drager van de landschappelijke kwaliteit worden nu geconfronteerd met een stevige kostenpost om mee te kunnen gaan in de noodzakelijk schaalvergroting. Op dit punt zullen beide fracties woensdag met een gezamenlijk amendement komen en we verwachten van die politieke partijen die zich altijd beroepen op het feit dat ze agrarische bedrijvigheid willen ondersteunen ook daadwerkelijk steun geven aan de gezinsbedrijven in Gelderland en dus het amendement zullen steunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Straathoekwerk

Zaterdag 11 februari, een koude dag met temperaturen nabij het vriespunt, harde oostenwind en kans op sneeuwbuien en de dag dat we met de fractie van de ChristenUnie een werkbezoek brachten aan Wezep. Een gure winterdag, waarbij de warme kachel, een goed boek, een mok warme koffie en lekkere verse broodjes zo welkom zijn. Maar, …hoe zeer kan kou verdreven worden door hartverwarmende en gepassioneerde mensen; we troffen ze in Wezep!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VERKIEZING

OLDEBROEK - Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart 2017 zijn twee inwoners van Oldebroek verkiesbaar. 

Het gaat om Arjan de Kok uit Noordeinde. Hij staat op plaats 19 op de kandidatenlijst voor Forum voor de Democratie. En om Harold Zoet uit Wezep die op plaats 50 staat op de kandidatenlijst van het CDA. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC04850

De fractie, fractieondersteuning en jongeren van SGP-Oldebroek waren zaterdagmiddag 18 februari te gast bij ATB vereniging Oldebroek.

De SGP werd welkom geheten, door voorzitter Ten Hove van de ATB-vereniging. Voordat er echter over het wel en wee binnen de vereniging kon worden gesproken, vond de ATB vereniging het belangrijk om haar gasten te laten ervaren hoe het is om op een mountainbike te rijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

NOORDEINDE - Er is weer perspectief voor de school op het Noordeinde, en hierdoor ook de leefbaarheid.

In de afgelopen commissie vergadering van Samenleving en Bestuur werd er gesproken over de bijdrage die het college voorstelde om ter beschikking te stellen aan de school op het Noordeinde. Er is een bedrag van wat al gereserveerd was van € 24.300,00 voor groot onderhoud beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft het college een voorstel gedaan om daar aan toe te voegen een bedrag van € 15.700,00 voor de leefbaarheid. Totaal dus een bedrag van € 40.000,00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF7045

Geweldig en precies binnen de moraal van de ChristenUnie is het - op een formele hamerslag tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering na - een feit: ‘Het Noordermerk’, de basisschool van Noordeinde blijft open. De fractie van de ChristenUnie is er erg blij mee. De fractie had tijdens verschillende ontmoetingen met scholenvereniging ‘De Akker’, de bewoners van Noordeinde en de wethouder al veel waardering voor de intentie om de Basisschool open te houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hartvanOosterwolde

In het vervolg op de commissievergadering van 30 november 2016 is het plan ‘Hart van Oosterwolde’ op de dorpsavond van j.l. 7 februari gepresenteerd aan de inwoners van Oosterwolde. De avond begon met de presentatie van de uitkomsten van de gehouden enquête over de leefbaarheid in Oosterwolde en interactie-sessies met onderwerpen als; wonen, winkels, voorzieningen en omgevingskwaliteit. Er was een ruime opkomst en de inwoners toonden zich zeer betrokken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vliegtuig 1024x683

Als een voldongen feit moeten de inwoners van de gemeente Oldebroek het tot zich nemen: De Alderstafel heeft bepaald wat de aanvlieg route gaat worden voor het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport. De vraag of we hieraan wat zouden hebben kunnen doen, doet er niet meer toe. Besluit ligt vast. Enige wat nog beïnvloed kan worden, is de vlieghoogte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boekenonderzoek

OLDEBROEK - In de raadsvergadering van jl. 26 januari is er gesproken over de afronding van het boekenonderzoek van de Belastingdienst. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeente Oldebroek nog een naheffing kan verwachten en dat is pijnlijk om te constateren. Dit onderwerp stond tijdens de vergadering voor de vierde keer op de agenda van een openbaar debat. Over dit onderwerp was dan ook al veel gezegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

REGIO - De Provinciale Statenfractie van CDA Gelderland wil dat de provincie Gelderland onderzoekt hoe zij meer kan doen voor en met familiebedrijven. Statenlid Daisy Vliegenthart-Goedhart, woordvoerder Regionale economie: “Familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Ze hebben een uniek profiel. Niet alleen omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, maar óók vanwege hun bedrijfsfilosofie. Deze is o.a. gericht op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking. Stuk voor stuk bedrijfswaarden die succesvol zijn en waarvan het CDA vindt dat we ze moeten overdragen aan de volgende generatie. Ook in het werkdocument “De kracht van Oost-Nederland” wordt aangegeven dat familiebedrijven zorgen voor stabiliteit en dat zij hechte wortels hebben in de lokale gemeenschap. Daarnaast hebben familiebedrijven met specifieke uitdagingen te maken, waar ze soms wat extra steun bij nodig hebben. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging en goed bestuur.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nogkleinerlogobd

Er is al veel gesproken en geschreven over het belastingonderzoek. Vooral de informatievoorziening blijkt iedere keer weer het onderwerp van gesprek te moeten zijn. In dit artikel worden geen bedragen aangehaald, daarvoor verwijst de Fractie van de ChristenUnie graag naar de college informatie (zie onderstaande link) die alle feitelijk informatie bevat. Op 27 oktober 2016 hebben wij het college in de persoon van de Wethouder bevraagd omtrent de timing en mate van informatieverstrekking aan de Raad. De wethouder heeft toen mondeling en ook al eerder schriftelijk aangegeven dat de Raad volledig en tot in detail zou worden geïnformeerd zodra alle besprekingen met de belastingdienst waren afgerond. Dan waren alle bedragen definitief en de standpunten duidelijk zodat dan de Raad in een keer correct en volledig zou worden geïnformeerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD

De Belastingdienst heeft Oldebroek een naheffing opgelegd van € 525.000.- ! Normaal gesproken dankt een fractie het College nog wel eens voor een stuk informatie, een reactie of antwoord op vragen of i.d. Nu lijkt het de VVD op zijn plaats dat het College de oppositie dankt voor haar volhardendheid om dit stuk , ondanks hun tegenstand en de terughoudendheid van de coalitiepartijen in eerste instantie, toch op de raadsagenda te plaatsen.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

krachtstroom 500x500

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari is de pilot ‘Krachtstroom’ besproken. Dit project vindt plaats in de wijk De Akkers in Wezep. De twee doelen die behaald moeten worden met dit project zijn:

1. Handvatten geven aan inwoners om de buurtkracht te versterken binnen eigen mogelijkheden.
2. Medewerkers van het Sociaal Team en het CJG ervaring laten opdoen in het versterken van buurtkracht vanuit het sociaal domein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de laatste raadsvergadering kwam het belastingonderzoek weer ter sprake. De feiten zijn inmiddels genoegzaam bekend. In 2003 was er ook een belastingcontrole. De belastingdienst had destijds al veel kritiek op de kwaliteit en toegankelijkheid van de administratie en drong aan om een verbeterplan op te stellen. Met deze boodschap is helemaal niets gedaan. De laatste controle in 2015 bracht andermaal veel fouten aan het licht. Met de BTW en de loonheffing is men zeer creatief omgesprongen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

De afronding boekenonderzoek van de gemeente Oldebroek door de belastingdienst heeft al heel wat stof doen opwaaien en wat het CDA betreft niet ten onrechte. In december 2015 wordt de gemeenteraad van Oldebroek geïnformeerd door het college dat er problemen zijn met de belastingdienst: er komt een naheffing en boete. In de jaarstukken 2015, die in het voorjaar volgen, wordt 100.000 euro als risico opgenomen. De gedachte van het CDA was toen, als het een risico is van €100.000 en er vinden nog onderhandelingen plaats om het lager te krijgen, dan wordt het vast ook lager! Na maanden van stilte blijkt eindelijk in het raadsgesprek van december dat het om een bedrag in eerste instantie van 1,6 miljoen aan naheffing en boete te gaan, wat teruggebracht is naar 525.000 euro, waarvan in ieder geval 350.000 euro sowieso betaald moet worden! Tot zover deze hele korte samenvatting.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

ahmed marcouch

KAMPEN - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart komt maandag 6 februari PvdA-prominent Ahmed Marcouch naar Kampen. Marcouch staat nummer 13 op de lijst van de PvdA. Afdelingsvoorzitter Cees Sanders: "Wij zijn ontzettend blij en trots dat het is gelukt om zo'n bekende politicus en die zo prominent op de komende kieslijst staat naar Kampen te halen."Marcouch zit vanaf 2010 in de Kamer en heeft onderwerpen als integratie, politie, radicalisering, veiligheid en inburgering behandeld.

Datum: 6 februari. Locatie: ’t Ukien” Korteweg 4, Kampen. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo ABO

Afgelopen periode is er regelmatig berichtgeving geweest over het boekenonderzoek door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft eind 2015 gerapporteerd dat er in het belastingjaar 2013 fouten zijn geconstateerd. Onze wethouder Financiën, Lydia Groot, heeft dit in december 2015 direct aan de raad gemeld. Er werd een forse naheffing (loonbelasting en BTW) over de jaren 2011 t/m 2015 opgelegd. Over de hoogte van de naheffing was een behoorlijk verschil van inzicht. Na overleg met een ervaren adviseur en in het college besloot de wethouder eerst het gesprek met de Belastingdienst aan te gaan om daarna de raad volledig te informeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMAG1837

De fractie van de ChristenUnie heeft zaterdag 14 januari jl. Kerkdorp en Noordeinde bezocht. De geschiedenis van de noordelijkst gelegen dorpen van de gemeente Oldebroek is intrigerend; wat heeft men geworsteld met de Zuiderzee. Zelfs zo erg dat Kerkdorp niet meer haar oorspronkelijk aantal inwoners heeft en zelfs niet meer de oorspronkelijke naam. Kerkdorp heette eerst Oostwold en telde ooit ongeveer 600 inwoners. Na de vele stormen en overstromingen zijn veel bewoners verhuisd naar Noordeinde en naar het huidige Oosterwolde. Ook Noordeinde kent een imponerende geschiedenis. De bewoners woonden vroeger allemaal op/aan de dijk om beschut te zijn tegen het wassende water van de Zuiderzee en men leefde als visser, boer en jager. In de tijd van Napoleon werd het oude schoolgebouw gebouwd om de smokkel tegen te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA Kandidaat Harold Zoet

NOORD-VELUWE - Kandidaat-Kamerlid voor het CDA Harold Zoet uit Wezep heeft tijdens het CDA-congresweekend aandacht gevraagd voor de regio Veluwe. Bereikbaarheid van de regio en werkgelegenheid vindt hij erg belangrijk. Zoet: “Economische groei kan de regio realiseren door de krachtige omgeving. We moeten inspelen op de groei van Zwolle en de ontwikkelingen van vliegveld Lelystad.”

Hiernaast heeft Zoet zijn regio gepromoot tijdens het weekend. “De Veluwe is het één na mooiste gebied van Nederland en het mooiste gebied van Gelderland. Veluwenaren zijn echte doorzetters en zijn innovatief. Een bezoekje meer dan waard dus! Daarmee zijn recreatie en toerisme ook belangrijke peilers voor groei. We moeten als regio dan ook meegaan in de snelle ontwikkelingen op dit gebied,” aldus Zoet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

EDoornwaard Mobile Vorige week donderdag 15 december heeft de gemeenteraad van Oldebroek ingestemd met een fusie tussen de sociale werkvoorziening Inclusief groep en Proson. De SGP fractie heeft tijdens de vergadering aangegeven dat de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de SGP het uitgangspunt zijn. Voor deze mensen moet er een goed perspectief blijven. Daarbij hebben we aangegeven over een aantal onderwerpen, die in het plan genoemd worden, anders te denken.

Allereerst had de SGP fractie een andere mening over het advies om het gebouw van Proson te huren in plaats van te kopen. De grote veranderingen in het sociaal domein zouden een argument zijn voor een huur van 10 jaar. Wat ons betreft is 10 jaar huren niet echt flexibel. Ook geeft de Inclusief Groep, een organisatie die heeft aangetoond een prima ondernemer te zijn, zelf aan liever te kopen. Laat die keus dan ook bij hen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)