Overhandiging stemkaart Tweede Kamerverkiezingen

OLDEBROEK - In de week van maandag 27 februari ontvangen 528 jonge kiezers uit de gemeente Oldebroek een persoonlijke kaart van burgemeester Adriaan Hoogendoorn. “Deze jongeren mogen dit jaar voor het eerst hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als burgemeester vraag ik graag aandacht voor het stemmen. Dat je naar het stembureau kunt, is een belangrijk recht in onze democratie. Ik hoop dat veel jongeren van dit stemrecht gebruik maken. Het is belangrijk dat ook jij je stem laat horen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

16938965 410770392591851 4815963777217391827 n

OLDEBROEK - Wil je weten wanneer welk afval bij jou wordt opgehaald? Op www.mijnafvalwijzer.nl of in de Afvalwijzer App kun je zien wanneer welk afval wordt opgehaald en wat er in welke container mag. Hier lees je ook meer over de ophaaldagen voor oud papier, textiel en klein chemisch afval.

Heb je liever een papieren afvalwijzer? Op www.oldebroek.nl/afvalwijzer kun je de afvalwijzer downloaden en printen. Of vraag een papieren versie op bij de gemeente via tel. 14 0525.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Overhandiging Weidevogelplan aan gemeente Oldebroek

OLDEBROEK - In de gemeente Oldebroek is een groot deel van de polders aangewezen als kerngebied weidevogels. Om de weidevogels goed te beschermen is in Oldebroek de Weidevogelwerkgroep Randmeerkust actief. De werkgroep streeft naar een polder met in het voorjaar volop buitelende kieviten en hun naam roepende grutto's en tureluurs. Om naar dat doel toe te werken heeft de werkgroep een plan opgesteld.

Op donderdag 23 februari 2017 heeft Sjirk Overal, coördinator van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust, het Weidevogelplan Randmeerkust overhandigd aan wethouder Westerbroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VERKIEZING

OLDEBROEK - Op woensdag 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Waar kunt u uw stem uitbrengen? Er zijn twaalf stembureaus. Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk stembureau hij of zij de stem uitbrengt.

Denkt u er aan dat u bij het uitbrengen van uw stem, u een geldig identiteitsbewijs kunt laten zien. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

203306

OLDEBROEK - Kiezers krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen. In de gemeente Oldebroek worden de stempassen op vrijdag 24 februari 2017 bezorgd. Hebt u uiterlijk op dinsdag 28 februari 2017 nog geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis of via www.oldebroek.nl.

Op 7 maart 2017 worden de kandidatenlijsten bezorgd.

Meer informatie over de verkiezingen? Kijk op www.oldebroek.nl/verkiezingen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentepaginas week 08 2017 9

OLDEBROEK - Het ‘samen leven’ van mensen zie je vooral op het niveau van de dorpen en buurten. Daar zijn veel onderlinge contacten en daar organiseren inwoners activiteiten, al dan niet in verenigingen. Daarom werkt de gemeente samen met dorpsgroepen via dorpscontactambtenaren. De gemeente wil dit dorpsgerichte werken krachtiger maken. Om dat te realiseren is het team van dorpscontactambtenaren vanaf maart 2017 op volle sterkte, samen met inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Verklaring Omtrent Gedrag

OLDEBROEK - Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de samenleving. In de gemeente Oldebroek zijn veel vrijwilligers actief. Zij houden verenigingen draaiende en ondersteunen inwoners die ziek zijn of zichzelf tijdelijk niet kunnen redden. De gemeente wil het vrijwilligerswerk graag stimuleren. Daarom krijgen inwoners die voor hun vrijwilligerswerk een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig hebben de kosten hiervan vergoed. Hoe werkt het? U vraagt persoonlijk een VOG aan bij de gemeente. Dit doet u op het gemeentehuis. De kosten voor de VOG betaalt u bij de aanvraag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20170217 Foto werkbezoek bibliotheek

WEZEP - Op vrijdag 17 februari bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een tweetal werkbezoeken. Zij kregen onder andere een rondleiding in de nieuwe bibliotheek in Wezep en kregen daar een toelichting op de dienstverlening. Vervolgens ging het college op bezoek bij de Inclusief Groep te Oldebroek. Ook hier gingen zij in gesprek met een aantal medewerkers die via de Inclusief Groep werkzaam zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

WEZEP - Op donderdag 16 februari 2017 is in opdracht van burgemeester Hoogendoorn een pand aan de Prins Mauritslaan in Wezep gesloten. In het pand werd op 9 februari 2017 door medewerkers van de gemeente Oldebroek en politieteam Veluwe Noord een hennepkwekerij met 211 planten aangetroffen en in beslag genomen. Op deze locatie werd een jaar eerder ook al een hennepkwekerij aangetroffen. Volgens burgemeester Adriaan Hoogendoorn past het in het beleid van de gemeente om bedrijfspanden waarin hennep wordt gekweekt tijdelijk te sluiten: “Met deze tijdelijke sluiting van zes maanden laten we zien dat we dit niet tolereren.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto naturalisatie 16 februari 2017

OLDEBROEK - Op donderdag 16 februari 2017 zijn twee inwoners uit de gemeente Oldebroek tot Nederlander genaturaliseerd. Zij mogen zich nu officieel Nederlander noemen. Vandaag was het de eer aan mevrouw Samir Hasan Muuse en meneer Bile Ali Omer. Zij wonen samen met hun man en vader in Wezep. Ze komen beiden uit Somalië. In het bijzijn van hun man/vader en de buren werd de naturalisatieceremonie voltrokken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Sinds 1 februari is onze gemeente aangesloten bij de Overijsselse Ombudsman. Deze behandelt klachten van inwoners over bestuurders of medewerkers van de gemeente Oldebroek. Als inwoners ontevreden zijn over de klachtafhandeling door de gemeente, kunnen zij kosteloos terecht bij de ombudsman. De gemeente Oldebroek probeert klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het zijn dat inwoners een klacht hebben over een bestuurder of medewerker van de gemeente Oldebroek. Met dit soort klachten kunt u allereerst terecht bij de klachtencoördinator van de gemeente Oldebroek. Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? Dan kunt u de Overijsselse Ombudsman vragen uw klacht te behandelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

slider werkweek 1250x400px

Gemeente nodigt jongeren uit voor persoonlijk gesprek om talenten in te zetten

OLDEBROEK - Veel jongeren in de gemeente Oldebroek doen het goed. Ze zitten op school, volgen een studie of hebben een baan die bij hen past. Voor sommige jongen mensen is het minder makkelijk om hun weg te vinden in de maatschappij. De gemeente Oldebroek gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan deze inwoners. Wethouder Liesbeth Vos: ‘Elke jongere verdient het om lekker ‘aan de slag’ te zijn op school, werk of een andere vorm van dagbesteding. Meedoen in de maatschappij is belangrijk. Dit geeft ze de mogelijkheid om hun talenten verder te ontwikkelen en hun leven tot een succes te maken.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

“Maar we zien ook verbeterpunten, daar gaan we mee aan de slag”

OLDEBROEK - In juli en augustus 2016 hebben inwoners die gebruik maken van dienstverlening vanuit de Jeugdwet, Wmo en/of Participatiewet vragenlijsten ontvangen van de gemeente Oldebroek. Ook heeft de gemeente verdiepende telefonische interviews gehouden onder inwoners die gebruik maken van de Wmo. Inwoners zijn over het algemeen positief over de ondersteuning die zij op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en/of Werk en inkomen ontvangen. Wethouder Liesbeth Vos: “Mooi dat inwoners moeite doen om hun ervaringen over de verleende zorg en dienstverlening met ons te delen. Hiermee kunnen we ook concreet aan de slag om tot verbetering te komen. Dit in het belang van mensen die ondersteuning nodig hebben.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

windmolen

HATTEMERBROEK - Op maandag 13 februari 2017 is er een inloopavond over de windmolens in Hattemerbroek. De gemeente en de initiatiefnemer Van Werven Energie lichten het plan nog eens toe en er is gelegenheid om vragen te stellen. De avond begint om 19.30 uur in dorpshuis de Bouwakker in Hattemerbroek. U bent van harte welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

NOORDEINDE - Het college van B&W van de gemeente Oldebroek wil aan schoolvereniging De Akker € 40.000,- beschikbaar stellen voor het openhouden van basisschool Het Noordermerk in Noordeinde. Omdat het huidige bestuur de school niet langer in stand wil houden, dreigt Het Noordermerk per 1 augustus 2017 dicht te gaan. De Akker wil de school na deze datum voortzetten, maar heeft door het onderhoud van het schoolgebouw eenmalig € 40.000,- nodig. Het Noordermerk telde per 1 oktober 2016 27 leerlingen. Door inzet van de ouders van de school en inwoners van Noordeinde, en het geld dat het college beschikbaar wil stellen, kan de school open blijven. “Het college is blij dat De Akker Het Noordermerk in stand wil houden. Wij willen dit financieel ondersteunen”, aldus wethouder Liesbeth Vos van Onderwijs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door informatie te vragen en zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van B&W aan de raad. Ook zijn de commissies de plek voor overleg tussen gemeenteraad en college van B&W. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 15 en donderdag 16 februari 2017 bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

goede herderkerk

OLDEBROEK - Deze maand is de interkerkelijke ouderenmiddag op zaterdag 18 februari.  De heer D. Otten komt vertellen over de geschiedenis van de Veluwe aan de hand van oude namen.

 U bent van harte welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk vanaf 13.30 uur. Het eerste kopje thee of koffie wordt dan geschonken. Officieel begint de middag om 14.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bedankt

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek heeft de afgelopen zes weken meer dan honderd suggesties ontvangen voor de naam van het vernieuwde dorpshuis in Wezep. Wethouder Liesbeth Vos - van de Weg: “Wij zijn blij verrast met de hoeveelheid inzendingen. Het doet mij goed dat de inwoners zo betrokken zijn. Ik wil alle inzenders dan ook hartelijk bedanken voor hun creativiteit!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

image 5617302

OLDEBROEK  - Heeft u een voorwerp verloren of gevonden in de gemeente Oldebroek? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente kijkt dan of dit voorwerp ondertussen al gevonden is of als verloren is opgegeven. U kunt een melding van een verloren of gevonden voorwerp doen via het digitale formulier op www.oldebroek.nl/verlorenofgevonden. Het is ook mogelijk om de melding telefonisch te doen door contact op te nemen via tel. 14 0525. Natuurlijk kunt u ook zelf langskomen op het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cropped Panorama Oosterwolde e1473013437359

OOSTERWOLDE - Op dinsdag 7 februari 2017 organiseert stichting Dorpsbelang Oosterwolde in samenwerking met de gemeente een dorpsavond.

De avond staat in het teken van de toekomst van Oosterwolde en is opgedeeld in twee delen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)