(advertentie)

lint

OLDEBROEK - Vrijdag 24 april ontvingen vijf inwoners van de gemeente Oldebroek een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Hoogendoorn. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst, de zogenaamde Lintjesregen, in het gemeentehuis. Eén gedecoreerde heeft zijn onderscheiding in Hattem ontvangen, omdat zijn activiteiten vooral gericht zijn op Hattem. Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hoogendoorn sprak de gedecoreerden toe en reikte de Koninklijke onderscheiding uit namens Zijne Majesteit de Koning. “Alle gedecoreerden zetten zich al gedurende lange tijd in voor de maatschappij, zonder daar iets voor terug te verwachten. Ze zijn dan ook sprekende voorbeelden van Oldebroek voor Mekaar“, aldus burgemeester Hoogendoorn.

Kijk HIER voor foto's van Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

img 9240

WEZEP - Ze gingen er allemaal voor op de knieën en riepen oh wat mooi, wat bijzonder …. En dat allemaal voor het kleine, kleurige, kievitsbloempje. Dit bloempje groeit maar op enkele plaatsen in Nederland. De omstandigheden moeten daarbij ideaal zijn en bij Wilsum is dat het geval. Daar waar de IJssel vriendelijk stroomt en zo nu en dan buiten zijn oevers gaat en zo het water over de weilanden stroomt, blijven er deeltjes achter die nodig zijn voor de Kievitsbloem. De grond blijft wat drassig, de nachten zijn nog koud en daar houd dit bloempje van. Ze zijn beschermd, dus plukken is verboden.

Kijk HIER voor foto's van Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OOSTERWOLDE - Zaterdag trapt VSCO’61 om 14:30 uur af tegen het bezoekende AGOVV uit Apeldoorn. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter R. Letschert.

Met nog drie wedstrijden voor de boeg is de inzet van beide ploegen totaal verschillend. VSCO’61 hoopt nog op een plaats in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse, terwijl AGOVV probeert de nacompetitieplek tegen degradatie te ontlopen. Beide teams zijn daarbij zaterdag gebaat bij een overwinning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

moederdag2015

OOSTERWOLDE - Heb jij geen zin om je moeder weer een standaard cadeautje te geven voor Moederdag? Geef je dan op voor de gezellige Moederdagmiddag bij Theeschenkerij Boerengoed op vrijdag 15 mei. Je gaat tijdens deze middag een gezellige workshop naar keuze volgen en heerlijk genieten van een Boer'n high-tea!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Stel dat je leefde in een land
Zonder uitzicht en in oorlog
Met dictators, zonder vrijheid
Angst granaten en zo meer
Dag na dag en keer op keer
Zou je vluchten als je kon?
En vervolgens weer vertrekken
Naar je land van herkomst
Om uiteindelijk te verrekken?
Wie het weet die mag het zeggen!

Roelof Rustenburg

(advertentie)

WEZEP - Dinsdag 28 april starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het plangebied De Krone (Spakman-Souman). Het hele gebied, van Bovenheigraaf tot aan Boekweitakker, wordt in één keer aangepakt. In ongeveer acht weken maken de aannemer en nutsbedrijven het terrein klaar voor de start van de bouw van 30 woningen. De bouw start voor de bouwvak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

De successenvolle toernooien 7x7 35/45+ voetbal gaan weer van start

OLDEBROEK - Net als voorgaande jaren organiseert de KNVB ook dit jaar weer de populaire 7x7 35/45+ toernooien. Steeds meer 35- en 45-plussers halen de voetbalschoenen uit de wilgen. Zo stonden er vorig jaar ruim vijfduizend 35- en 45-plussers aan de aftrap van deze toernooien. OWIOS is op vrijdagavond 22 mei gastheer van een 7x7 35+ toernooi.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

HATTEMERBROEK - Nadat in de commissievergadering Ruimte & Grond van 3 december 2014 is besloten de behandeling van het raadsvoorstel over het windmolenpark Hattemerbroek voorlopig uit te stellen komt dit onderwerp nu terug op de raadsagenda. In de afgelopen tijd is over het voorstel een aanvullend advies gevraagd aan de Commissie m.e.r. en is het onderwerp opnieuw in Provinciale Staten besproken. Dit alles heeft niet geleid tot nieuwe feiten of inzichten. Het voorstel van het college van B&W om hieraan medewerking te verlenen gaat nu opnieuw voor besluitvorming naar de gemeenteraad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Onthulling

Zowel eenpersoonskamers als tweepersoonskamers voor stellen

HEERDE - Viattence locatie Wendhorst in Heerde wacht niet op de nieuwbouw die begin 2018 klaar moet zijn. Per 1 juni 2015 komt een nieuwe afdeling beschikbaar waar twee groepen met 8 tot 9 bewoners met geheugenproblematiek, veelal een vorm van dementie, kunnen komen wonen. Viattence gaat ook hier het concept van kleinschalig wonen toepassen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Stichting Als kanker je raakt biedt zingeving, ondersteuning en ontmoeting

HATTEM – Onder het thema ‘Zin in Leven?!’ organiseertde stichting Als kanker je raakt een themadag voor iedereen die wordt geconfronteerd met kanker. Deze dag staat in het teken van ontmoeting, herkenning, erkenning en (geloofs)bemoediging en wordt gehouden op woensdag 20 mei 2015 van 10.30 uur tot 15.30 uur. De plaats van ontmoeting is ‘De Smidse’, Hezenbergerweg 50, 8051 CJ Hattem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

D66 Oldebroek ziet graag dat de overheid samen met ondernemers investeert in kansrijke recreatiegebieden zoals de Veluwe. De gemeente heeft er belang bij dat de kansen die de Veluwe onze gemeente biedt optimaal worden ingezet. Door middel van gezonde en evenwichtige investeringen in dit prachtige gebied worden de economische kansen op het vlak van toerisme en recreatie maximaal benut. Dat is goed voor de werkgelegenheid in onze regio. Oldebroek kan zich hierin onderscheiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Elburg geeft de rijke Nederlandse traditie van de sleepvaart extra glans tijdens de Elburger Sleepbootdagen 2015, die van 7 tot 9 mei in de haven van het historische vestingstadje plaatsvinden. Rondom de haven en in de stad is een grote markt en live muziek. In de nostalgische haven liggen tientallen oude sleepboten te pronken.

Duizenden bezoekers doen de Veluwse vestingstad aan om bijzondere schepen en de supersterke motoren van de slepers te bezichtigen. De Elburger Sleepbootdagen worden voor de 17e keer gehouden en vinden weer plaats begin mei aan het einde van de voorjaarsvakantie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rabo 138

OLDEBROEK - Veel verenigingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. Om een handje te helpen, hebben Rabobank Noord Veluwe de Clubkas Campagne opgericht. De Clubkas Campagne is een prachtige kans om jaarlijks in het voorjaar de kas van vereniging te spekken! Niet de Rabobank, maar de leden van de bank bepalen, door het uitbrengen van hun stemmen, welke verenigingen vanuit de Clubkas Campagne ondersteund worden. In de Talter werden deze week diverse verenigingen uit de gemeente Oldebroek verblijd een cheque uit de Clubkas Campange.

Kijk HIER voor foto's van Jan van de Pol

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 9157

WEZEP - Een bus volgeladen met kleurrijke mensen vertrok afgelopen woensdag vanaf de kruiskerk in Wezep naar de kleurrijke tulpenpracht in de Noordoostpolder. De busrit ging onder luid gezang van Hollandse liedjes, o.a. Waar de blanke top der duinen en Piet Hein, via Schokland en Urk naar de 100 km lange tulpenroute door de N.O.P.

Jaarlijks wordt deze route uitgezet door vier ondernemende tulpentelers en de route langs de kleurrijke bollenvelden trekt altijd veel bezoekers. Halverwege de route is er een bloembolleninformatiecentrum.

Kijk HIER voor foto's van Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Vanaf week 18 laten de gemeente Oldebroek en de stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) metingen uitvoeren van allerlei gebouwen, wegen, met name later toegevoegde uitbreidingen. Het kan gebeuren dat ook bij uw woning of pand iemand langskomt om metingen te verrichten.

De metingen worden uitgevoerd omdat alle gebouwen, met bijgebouwen et cetera, correct in zowel de gemeentelijke als de landelijke administratie vermeld moeten staan. Door bijvoorbeeld uitbreidingen is dit niet meer altijd het geval. Vanwege de efficiency laten de gemeente en de stichting GBKN de metingen samen uitvoeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Graven dag 1

WAPENVELD – Vrijdagmiddag 1 mei presenteren auteur Jan Nitrauw en Uitgeverij Gelderland het boek ‘Het is oorlog jongen’. Dat gebeurt in gemeenschapshuis Hof van Cramer aan de Putterweg 2 in Wapenveld. Vanaf 15.30 uur is er inloop en de presentatie waarbij iedereen welkom is, vindt om 16.00 uur plaats. Het is het tweede oorlogsboek van Nitrauw. Was het eerste boek ‘Vertel mie oe verhaal’ meer een journalistieke weergave van wat zich in de Tweede Wereldoorlog in Wapenveld afspeelde, dit keer gaat het om een roman die zich ook richt op de jeugd. Ook is een apart hoofdstuk opgenomen over de Halifax die op 3 april 1944 bij molen de Vlijt in Wapenveld neerstortte. Hoofdpersoon in het romangedeelte is Peter, die samen met vijf vrienden via de pen van de auteur een plaats hebben gekregen in de gebeurtenissen uit zijn eerste boek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Aanstaande zondagmorgen 26 april is er een kinderdienst in de hervormde dorpskerk in Oldebroek. Deze dienst is speciaal voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Het thema zal zijn 'vertrouwen op Gods plan' . De preek zal zijn naar aanleiding van Genesis 27, over Jakob en Ezau. Aan deze dienst zal meewerken kinderkoor de Bromvlieg uit Zwolle. Voorganger is ds. De Jong uit Windesheim. Aanvang is 9:30 uur. Na afloop is er koffie en fris in het open huis. U en jullie zijn van harte uitgenodigd deze dienst, tot dan!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Heide

't HARDE - Dinsdagavond 21 april jl. hebben 8 bewoners van wooncentrum Heidestate in 't Harde hun Jeugd EHBO diploma gehaald. Vol trots ontvingen de cursisten uit handen van wethouder Wessel van de gemeente Elburg hun welverdiende diploma. Een bijzondere avond na een bijzondere cursus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De kwaliteit van het onderwijs op vestiging De Wereldweide/Het Noordermerk Wezep vertoont ernstige tekortkomingen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Onderwijsinspectie er heeft uitgevoerd. Omdat de basiskwaliteit zeer zwak is, intensiveert de inspectie het toezicht. De kwaliteit moet binnen een afgesproken periode verbeteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)