9e jaargang | zondag 20 april 2014
| RSS
Kerntakendiscussie: College kiest voor meer samenleving, minder overheid
dinsdag 17 april 2012 04:21

OLDEBROEK -  De gemeente Oldebroek staat voor een grote bezuinigingsopgave. De economische ontwikkelingen in Nederland en Europa gaan ook aan onze gemeente niet voorbij. In 2011 hebben we de eerste bezuinigingsronde gehad. We kijken nu welke taken de gemeente Oldebroek tot haar kerntaken wil rekenen. Die taken moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de algemene doelen en de gewenste rol van de gemeente, zoals onder andere staat in de Toekomstvisie (vastgesteld in juni 2011). Dat is samengevat met het motto Meer samenleving, minder overheid.

Vanuit die visie zijn keuzes gemaakt. Niet omdat de gemeente dat leuk vindt, de voorgestelde keuzes doen pijn. Ze raken de Oldebroekse samenleving, verenigingen, voorzieningen, u als inwoner en ook de gemeentelijke organisatie. Maar ze zijn nodig om financieel gezond te blijven.

Wat vindt het college?
De gemeente Oldebroek heeft in de afgelopen jaren een groot deel van de zorg voor de samenleving als haar taak gezien. Het is noodzakelijk daar kritisch naar te kijken. Uit de Toekomstvisie blijkt dat er in de gemeente een sterke sociale betrokkenheid en aandacht voor elkaar is. Er zijn veel vrijwilligers en verenigingen en er is een grote saamhorigheid aanwezig. Er zal meer worden gevraagd van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. Daarbij wil de gemeente de kwaliteiten die inwoners, instellingen en ondernemers hebben inzetten. Men wil investeren in de samenleving waar nu nog extra ondersteuning nodig is. Samengevat zal de rol van de gemeente minder worden. Deels door taken volledig aan de samenleving over te laten, deels door stimulerend te zijn. Men is van mening dat verhoging van gemeentelijke belastingen zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

Uw bijdrage aan de discussie
Inwoners, instellingen en ondernemers kunnen reageren op de voorstellen van ons college. Bijvoorbeeld met aanvullingen, nieuwe ideeën en kritische opmerkingen. De gemeente nodigt u  daartoe van harte uit en biedt daarvoor de volgende mogelijkheden:

* Op 24 april is er om 19.30 uur een raadsbrede commissievergadering waarin de mogelijkheid wordt geboden om uw reactie mondeling kenbaar te maken aan ons college en de gemeenteraad. Als u wilt inspreken in deze vergadering moet u zich wel vooraf aanmelden. Dat kan door een e-mail te sturen aan: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , of telefonisch: (0525) 638 228. Aanmelden kan tot maandagmorgen 23 april a.s., 9.00 uur. Volgens de spelregels voor het inspreken in een raadscommissie is de beschikbare tijd per inspreker maximaal 5 minuten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit noodgedwongen korter zijn. Als het nodig is wordt de vergadering voortgezet op donderdagavond 26 april 2012.
* 1200 inwoners worden uitgenodigd om een enquête in te vullen. Deze inwoners zijn via een steekproef geselecteerd op basis van leeftijd en woonkern. Het invullen van de enquête kan in de periode van 13 tot en met 28 april. Wij nemen uw inbreng mee in het voorbereiden van de definitieve voorstellen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt in juni de voorstellen.

Tenslotte
De stukken over de kerntakendiscussie kunt u vinden op de website van de gemeente via het internetadres: www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Vervolgens kijkt u bij ‘Actuele BIS dossiers’: Kerntakendiscussie

 
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren na te zijn ingelogd.

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Live luisteren naar LOCOfm

Liciten wigh WMPLiciten wigh WinampLiciten wigh Real

Weer

Weersverwachting
Oldebroek
Meer weer in Oldebroek

LOCO FM StudioCam

Zoeken

Stichting Lokale Omroep Oldebroek • Zuiderzeestraatweg 498 • 8091 CT Wezep • Tel: 038 376 2981 • E-mail: info@locourant.nl