9e jaargang | donderdag 17 april 2014
| RSS
Locatie CU: Spakman/Souman een positieve ontwikkeling
dinsdag 31 januari 2012 16:04

Er is al veel gezegd en geschreven over de ontwikkeling van de locatie Spakman/Souman. Meer dan 15 jaar wordt er inmiddels over gesproken. Er ligt nu een kansrijk plan. De fractie van de ChristenUnie heeft met nadruk gekozen voor de insteek van het maatschappelijk belang.

Al in het verkiezingsprogramma onderkende de ChristenUnie het belang van het realiseren van starterswoningen. Bij de ontwikkeling van de locatie Spakman/Souman worden onder andere een heel aantal goedkope woningen en/of appartementen gerealiseerd. Uit een eerder gehouden woonwensenonderzoek, een vorm van burgerparticipatie, blijkt dat er forse belangstelling bestaat voor woningen op deze locatie. Daarmee wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het woonklimaat in de gemeente Oldebroek. Het met de bedrijven gerelateerde verkeersaanbod  in de kern wordt verminderd. Tegelijkertijd worden aan een tweetal ondernemingen prachtige ontplooiingsmogelijkheden geboden op het industrieterrein. Ondernemerszin wordt hiermee gestimuleerd. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de Gemeente Oldebroek.

Natuurlijk gaat de ontwikkeling Spakman/Souman gepaard met een risico. Dat heeft de fractie zeker niet onbesproken gelaten. De gemeente koopt de bestaande locatie van de ondernemers Spakman/Souman en draagt deze pas over aan de projectontwikkelaar als het bestemmingsplan is gewijzigd. Daar staat tegenover dat ook grond aan de beide ondernemers is verkocht op het bedrijventerrein. Er zijn afspraken met de projectontwikkelaar, met andere woorden de verkoopprijs en de betalingstermijn staan al vast. De projectontwikkelaar heeft ter nakoming van zijn verplichtingen garanties in de vorm van hypotheken en borgstellingen verstrekt. Ten slotte is op basis van de te verwachten aantallen te bouwen woningen de grondopbrengst ruim voldoende om de nu gedane investering te dekken.

Alles afwegende, is de fractie van de ChristenUnie van mening dat het college een evenwichtig, weloverwogen voorstel met betrekking tot de locatieontwikkeling Spakman/Souman heeft gedaan. De fractie van de ChristenUnie is er trots op dat in de Gemeente Oldebroek ondernemers zijn gevestigd die blijk geven van ondernemerszin. Ondernemers die niet piano aan doen, maar doorpakken. Het is positief voor de Gemeente Oldebroek, het is positief voor de kern Wezep, het is positief voor de Bedrijventerreinen, en het is positief voor de Burger.

Het is natuurlijk jammer dat niet raadsbreed voor de voorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders werd gestemd. Partijen maken nu eenmaal hun eigen afwegingen, wegen belangen anders. Dat maakt dat er wat te kiezen valt in Oldebroek. 

Wim Boer

 
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren na te zijn ingelogd.

Reacties

 
#2 gerrit2 31-01-2012 20:26
Beste heren verberk en bergeijk
Een paar maanden geleden kregen alle verinnigen die subsidie krijgen van de gemeente dat ze moesten
Bezuinigen wel met tien procent en dat er weer een nieuw onderzoek voor de dorpshuizen zou komen
Maar dat laatste zal wel niet gebeurt zijn want daar is ook al tien procent afgehaald
En dan lees je dit artikel en dat van spakman / souwman dan denk ik bij mezelf moeten
De verinnigen en dorpshuizen dit ophoesten die altijd klaar staan voor de gemeenschap
 
 
#1 Jan Bruijnes 31-01-2012 16:39
smijten met grld van de gemeenschap is makelijk.
 

Login of registreer om een reactie te plaatsen

Live luisteren naar LOCOfm

Liciten wigh WMPLiciten wigh WinampLiciten wigh Real

Weer

Weersverwachting
Oldebroek
Meer weer in Oldebroek

LOCO FM StudioCam

Zoeken

Stichting Lokale Omroep Oldebroek • Zuiderzeestraatweg 498 • 8091 CT Wezep • Tel: 038 376 2981 • E-mail: info@locourant.nl